top of page
  • Obrázek autoraKvěta Tůmová

Vstupní lékařské prohlídky zaměstnanců – proč jsou důležité?

Aktualizováno: 31. 7. 2023

Každý zaměstnavatel má své povinnosti, na které by neměl zapomínat. Zvlášť nyní, když ze strany veřejných úřadů hrozí, že budou kvůli čerpání peněz z programů Antivirus zahájeny nejrůznější kontroly. Abyste měli klidné spaní a vše v pořádku, připravili jsme si pro vás třídílný seriál o povinnostech, které jako zaměstnavatel máte a neudělá je za vás ani mzdová účetní. A začneme rovnou lékařskými prohlídkami zaměstnanců.Před tím, než přijmete nového zaměstnance, je ze zákona povinné mít vyřízenou jeho vstupní lékařskou prohlídku. Před nástupem do práce totiž musí být vyhodnoceno, zda je zaměstnanec k dané práci zdravotně způsobilý. V případě, že by nebyl, nemůže pro Vás danou práci vykonávat. Pokud je vše v pořádku, pak je zapotřebí sledovat, zda práce postupně a neúměrně nezhoršuje jeho zdraví, a k tomu je důležitá právě vstupní prohlídka.


Musí ji podstoupit všichni zaměstnanci? Povinnost se vztahuje na každého zaměstnance, který nastupuje na hlavní pracovní poměr, a to bez výjimek. U dohod o provedení práce/dohod o pracovní činnosti musí vstupní prohlídku podstoupit jen uchazeči, kteří budou vykonávat rizikovou práci (tzv. kategorie 3 nebo 4), popřípadě pokud má zaměstnavatel o zdravotní způsobilosti daného uchazeče pochybnosti. Mladiství brigádníci, tj. do 18-ti let věku, musejí dle Zákoníku práce na lékařskou prohlídku vždy – bez výjimky!

KDY ji absolvovat? Vždy před vznikem pracovního poměru. Zaměstnanec sice již může mít podepsanou pracovní smlouvu nebo dohodu o provedení práce/dohodu o pracovní činnosti, ale před provedením prohlídky ještě nesmí práci vykonávat (zaměstnavateli hrozí pokuta ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví či inspekce práce). Pokud zaměstnanec nemá provedenou vstupní lékařskou prohlídku v době nástupu do práce, je automaticky pokládán za zdravotně nezpůsobilého a nesmí mu být zaměstnavatelem práce přidělována!


Kam na lékařskou prohlídku? Pokud práce, kterou má zaměstnanec vykonávat, spadá do I. kategorie prací, může jít na vstupní lékařskou prohlídku ke svému obvodnímu lékaři. Existují však výjimky - od 11/2017 nemůže registrující praktický lékař posuzovat práce, jejichž součástí jsou rizika ohrožení zdraví (dle přílohy vyhlášky č. 79/2013 Sb. bod II), a to ani v případech, že by celková kategorie rizika byla 1!


Pokud zaměstnanec spadá do jiné než první kategorie, anebo spadá pod tuto výjimku, nebo pokud zaměstnáváte více než 25 zaměstnanců, musí jít automaticky k tzv. firemnímu lékaři, který má s Vámi, jako se zaměstnavatelem, uzavřenou písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb.


Za správnost kategorizace práce zodpovídá zaměstnavatel a pokud toto opomine, hrozí mu sankce od kontrolních orgánů.


Je tedy potřeba dbát na to, aby se na vstupní lékařské prohlídky nezapomínalo. Jakmile k Vám přijde kontrolní orgán na kontrolu, bude chtít vidět doklady o provedených vstupních lékařských prohlídkách. V době nouzového stavu platí výjimka, že uchazeči o zaměstnání vstupní lékařskou prohlídku absolvovat nemusí a lékařský posudek nahradí svým čestným prohlášením, které je dnes volně k dispozici na internetu. Po skončení nouzového stavu je pak potřeba vstupní lékařskou prohlídku dodatečně absolvovat, a to ve lhůtě do 90 dnů (u rizikových prací do 30 dnů) a čestné prohlášení nahradit standardním lékařským posudkem.


Jako zaměstnavatel máte další zákonné povinnosti, pokud přijmete zaměstnance.

Ve druhém článku této minisérie se dočtete více o Zákonných vstupních školení, která musí zaměstnavatel při nástupu zaměstnance do práce zajistit a ve třetím článku objasníme téma Evidence pracovní doby zaměstnanců. Všechny tyto náležitosti jsou povinností zaměstnavatele - především ve chvíli, kdy čerpá jakékoli dotace od státu.


O autorce:

Ing. Květa Tůmová

Vedoucí mzdového oddělení Connect Economic Group

Květa se svým týmem zpracovává mzdy pro tisícovky zaměstnanců. Dokáže podnikatelům poradit také v oblasti získání dotací na zaměstnance. V našem týmu je specialistkou na zpracování mezd pro osoby se zdravotním postižením. Přednáší a vede naše semináře a Kurzy mzdového účetnictví.


23. 11. 2020

Opmerkingen


bottom of page