top of page
  • Obrázek autoraAnna Pelikánová

Účtenka dle EET ve vztahu k dalším dokladům

Aktualizováno: 31. 7. 2023


Zákon o evidenci tržeb je dalším z předpisů, který nařizuje vydat kupujícímu „účtenku“:

Podle živnostenského zákona je podnikatel na žádost zákazníka vydat doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby. Na tomto dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením, a identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena.

Podle zákona o ochraně spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby se stejnými náležitostmi jako doklad o prodeji dle živnostenského zákona. Rozdíl je ten, že spotřebiteli je prodávající doklad o zakoupení povinen vydat automaticky, tedy i bez žádosti spotřebitele.

Podle zákona o DPH je plátce, který poskytuje zdanitelné plnění povinen vystavit daňový doklad jakékoli osobě povinné k dani + právnické osobě nepovinné k dani (do 15 dnů ode dne vzniku povinnosti přiznat daň). Náležitosti daňového dokladu stanovuje zákon o DPH v § 29, při celkové částce do 10 tis. Kč včetně postačuje vystavení zjednodušeného daňového dokladu s náležitostmi dle § 30a zákona o DPH.

Zákon o evidenci tržeb nařizuje vystavit účtenku nejpozději v okamžiku přijetí tržby, a to s těmito náležitostmi:

  • FIK (fiskální identifikační kód) nebo PKP (podpisový kód poplatníka)

  • BKP (bezpečnostní kód poplatníka)

  • DIČ poplatníka

  • označení provozovny

  • označení pokladního zařízení

  • pořadové číslo účtenky

  • datum a čas

  • údaj o režimu tržby – běžný / zjednodušený režim


V některých případech je možné náležitosti všech výše uvedených dokladů spojit do jednoho dokladu a takový doklad by potom byl současně dokladem o prodeji / o zakoupení / daňovým dokladem / účtenkou.O autorce:

Ing. Anna Pelikánová

Hlavní účetní Connect Economic Group s.r.o.

Anna je uznávanou odbornicí na mnohá témata vedení účetnictví v ČR. Je za ní více než 20letá praxe z finančního vedení nadnárodních korporací i výrobních firem. Jako autorka odborných publikací a lektorka seminářů na téma Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace vzdělává další profesionály v oblasti účetnictví a daní v rámci celé ČR. Zodpovídá za profesionální služby, které klientům poskytujeme, a odborně vzdělává celý tým.


16. 12. 2016

Comments


bottom of page