top of page
  • Obrázek autoraTomáš Navrátil

Liberační balíček II.

Aktualizováno: 31. 7. 2023


Ministerstvo financí navrhlo, k již schválenému Liberačnímu balíčku, další úlevy v daňové oblasti (tzv. Liberační balíček II). Níže naleznete jednotlivé body usnesení.

Upozorňujeme, že detaily a prováděcí předpisy zatím nebyly zveřejněny.


• Automatické prominutí povinnosti platit červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob (tj. druhé zálohy u kvartálních plátců a první zálohy v případě pololetních plátců) bez nutnosti podat žádost.


• Zavedení možnosti zpětného uplatnění daňového ztráty (Tax Loss Carry-back) u daně z příjmů fyzických i právnických osob za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018 formou dodatečného přiznání.


• Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez sankce podáno do 31. 8. 2020. Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení daně z nabytí nemovitých věcí.


• Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících tří měsíců.


Dále upozorňujeme, že v návaznosti na aktuální daňová opatření (zejména Liberační balíček I) zveřejnila Finanční správa na svých webových stránkách nejčastější dotazy a odpovědi ze strany daňových poplatníků a odborné veřejnosti. Níže shrnujeme vybrané z nich:


• Pokud přiznání k dani z příjmů fyzických osob bude podáno až po prodlouženém termínu v rámci liberačního balíčku (např. 2. 7. 2020), pro vyměření související pokuty se zohlední původní neprodloužený termín pro podání daňového přiznání (1. 4. 2020).


• Při podání vyúčtování daně vybírané srážkou a případné související povinnosti odvést daň (standardní lhůta v obou případech do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku) budou pokuta za opožděné podání a případný úrok z prodlení prominuty, pokud bude podáno (resp. daň uhrazena) do 1. 7. 2020.


O autorovi:

Ing. Tomáš Navrátil

Daňový poradce Connect Economic Group s.r.o.

Tomáš je více než 11 let daňovým poradcem, který se skvěle vyzná v daňové legislativě a analyzuje daňové výhody a potenciální rizika. Díky tomu se naši klienti mohou správně rozhodovat a ochránit své podnikání. Tomáš má zkušenost i s podáváním odvolání proti nespravedlivým rozsudkům finanční správy. Daňové poradenství poskytuje jak stálým klientům, tak v podobě odborných konzultací pro širokou veřejnost.


24. 03. 2020

Kommentare


bottom of page