top of page
  • Obrázek autoraAnna Pelikánová

Jaká jsou pravidla prodeje zboží a služeb do zahraničí?

Směrnice Rady EU, která byla do českého zákona o DPH implementována v roce 2021, představuje jednotný systém prodeje zboží a služeb na dálku. Cílem je odstranit překážky přeshraničního on-line prodeje a zjednodušit povinnosti subjektů v oblasti DPH. Proč je potřeba ověřit, zda má kupující DIČ, a jaké důsledky z toho vyplývají pro prodávajícího?


Směrnice Rady 2017/2455/EU, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku, zavedla do národních zákonů o dani z přidané hodnoty jednotný systém pro obchodování formou prodeje zboží na dálku. Jeho cílem bylo překonat překážky přeshraničního on-line prodeje a zjednodušit povinnosti v oblasti DPH, k čemuž byly využity zvláštní režimy jednoho správního místa, elektronická rozhraní a u zboží dovezeného ze třetích zemí ještě zprostředkovatelé. Přestože tato směrnice byla vydána v prosinci 2017 s implementační povinností do 30. 6. 2021, byla jednotná pravidla zahrnuta do českého zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. (dále jen „ZDP“) až od 1. 9. 2021.


U prodeje zboží na dálku se jedná o dodání zboží, které je odesláno nebo přepraveno z jednoho členského státu do jiného členského státu. Druhou podmínkou je, že pro zákazníka není pořízení zboží předmětem daně. Nejčastěji je takovým zákazníkem soukromá osoba, ale je potřeba si uvědomit, že i pro osobu povinnou k dani nemusí být pořízení zboží předmětem daně. V českém ZDP to jasně plyne z § 2a, kde je z předmětu daně vyjmuto pořízení zboží, pokud jeho hodnota bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce částku 326 000 Kč a pořizovatelem je například osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem.


Právě při dodání těmto podnikatelům - neplátcům vzniká nejvíce chyb. Takové dodání pak nelze označit za dodání zboží do jiného členského státu, které, když nelze osvobodit, musí být zdaněno ve státě odesílatele. Naopak dodání osobě povinné k dani, pro kterou pořízení zboží není předmětem daně, musí být označeno za prodej zboží na dálku.


Proto je potřeba u obchodu s osobou povinnou k dani z jiného členského státu, která neposkytla prodávajícímu své DIČ, prověřit, z jakého důvodu tak učinila, a teprve podle toho:

  • vystavit daňový doklad buď s českou DPH (příjemce má DIČ, ale nevydal je), nebo

  • s příslušnou DPH jiného členského státu (příjemce DIČ nemá a dodání zboží pro něj není předmětem daně).

 

Dozvěděli jste se něco nového?

Vzdělávejte se s námi dál: poslouchejte naše podcasty, přihlaste se k odběru našich novinek a podívejte se, jaké služby nabízíme v rámci daňového poradenství.


 

O autorce:


Ing. Anna Pelikánová

Senior účetní Connect Economic Group s.r.o.


Anna je uznávanou odbornicí na mnohá témata vedení účetnictví v ČR. Je za ní více než dvacetiletá praxe z finančního vedení nadnárodních korporací i výrobních firem. Jako autorka odborných publikací a lektorka seminářů na téma Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace vzdělává další profesionály v oblasti účetnictví a daní v rámci celé ČR. Zodpovídá za profesionální služby, které klientům poskytujeme, a odborně vede celý tým CEG.


5. 1. 2024


コメント


bottom of page