• Anna Pelikánová

Změna sazby DPH od 1.1.2020

Aktualizace: kvě 6


Dodání tepla a chladu, vodného a stočného se má přesunout do druhé snížené sazby daně. Změna má však různou účinnost.


Novelizace zákonem č. 80/2019 Sb. přesunula z 15% do 10% sazby daně dodávky tepla a chladu. Jde o změnu v § 47 zákona o DPH, jejíž účinnost byla posunuta na 1. 1. 2020. Zbytek novelizace měl účinnost nastavenu převážně na 1. 4. 2019.


Novelizace zákonem č.  256/2019 Sb., která souvisí s další vlnou EET, se do 10% sazby přeřazuje dodání pitné vody, vodné a stočné. Účinnost nastává 1. 5. 2020.


Rozhodující pro určení sazby daně, která má být přiznána, je okamžik přijetí platby nebo okamžik uskutečnění zdanitelného plnění.


Odkaz na článek Zaokrouhlování DPH po novele 2019 zde:

https://www.uctujemeneziskovky.cz/post/zaokrouhlov%C3%A1n%C3%AD-dph-po-novele-2019

  • Facebook Sociální Icon
  • LinkedIn Sociální Icon
  • YouTube Sociální Icon

©2019 by Účtujemeneziskovky.cz

photo by Stephanie Kristl