top of page
  • Obrázek autoraAnna Pelikánová

Poskytnutí bezplatného přechodného ubytování zaměstnanci

Aktualizováno: 31. 7. 2023


Zaměstnáváte cizince a poskytujete jim mimo jiné také ubytování?

Uvažovali jste nad tím, že to má i daňový dopad?


Připravili jsme pro Vás stručnou průpravu tím co všechno je s touto pomocí zaměstnancům spojeno po daňové stránce.Přechodné ubytování zaměstnance do zákonného limitu 3.500 Kč není jeho zdanitelný příjem, daňová účinnost u zaměstnavatele je bez zákonného limitu. Tyto výdaje spojené s přechodným ubytováním zaměstnance nelze zaměňovat s výdaji za ubytování zaměstnance při pracovní cestě.


Daňové řešení přechodného ubytování u zaměstnance


Podle § 6 odst. 9 písm. i) zákona o daních z příjmů (ZDP) hodnota přechodného ubytování poskytnutého zaměstnavatelem u zaměstnance osvobozena od daně z příjmů ze závislé činnosti tehdy, pokud:


  • jde o nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce,

  • nejde o ubytování při pracovní cestě,

  • obec přechodného ubytování zaměstnance není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště,

  • a to maximálně do výše 3 500 Kč měsíčně.


Limit pro daňové osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti ve výši 3 500 Kč měsíčně je zaveden bez ohledu na skutečnost, zda je zaměstnanec přechodně ubytován v ubytovně, hotelu či rodinném domku. Hodnota poskytnutého přechodného ubytování nad tento limit bude zahrnuta do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění a bude podléhat zdanění daní z příjmů ze závislé činnosti z tzv. superhrubé mzdy.

V případě poskytnutí peněžního příspěvku na přechodné ubytování zaměstnance bude plná výše příspěvku podléhat u zaměstnance zdanění daní z příjmů a rovněž bude součástí vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.


Daňové řešení přechodného ubytování u zaměstnavatele


Zaměstnavatel může plně využít znění § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP a veškeré výdaje spojené s přechodným ubytováním zaměstnanců mohou být na straně zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem (nákladem). Podmínkou však je, že toto plnění zaměstnavatele je dohodnuto v kolektivní smlouvě, nebo stanoveno ve vnitřním předpisu, popř. přímo v pracovní nebo jiné smlouvě uzavřené se zaměstnancem.


O autorce:

Ing. Anna Pelikánová

Hlavní účetní Connect Economic Group s.r.o.

Anna je uznávanou odbornicí na mnohá témata vedení účetnictví v ČR. Je za ní více než 20letá praxe z finančního vedení nadnárodních korporací i výrobních firem. Jako autorka odborných publikací a lektorka seminářů na téma Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace vzdělává další profesionály v oblasti účetnictví a daní v rámci celé ČR. Zodpovídá za profesionální služby, které klientům poskytujeme, a odborně vzdělává celý tým.


28. 05. 2019Comments


bottom of page