top of page
  • Obrázek autoraŠárka Pelikánová

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Aktualizováno: 31. 7. 2023

Jedna z nejkontroverznějších daní v ČR, která měla velké množství odpůrců, již nebude platit. Prezident ČR dne 18.9. podepsal zákon, kterým se zruší daň z nabytí nemovitých věcí. Ačkoliv lze očekávat, že tento zákon bude zapsán ve Sbírce zákonů až na začátku roku 2021, již nyní víme, že bude mít i zpětnou účinnost. Se zrušením daně se spojují i změny v zákonu o dani z příjmů.O jakou daň se jedná?

V případě, že jste v posledních letech nakupovali jakoukoliv nemovitost (byt, dům, stavbu, pozemek atd.), určitě jste se s touto daní setkali. Po nabytí nemovitosti jste měli povinnost podat daňové přiznání a odvézt 4 % z prodejní ceny právě za nabytí této nové nemovitosti. To značně prodražovalo výslednou cenu, a pro mnoho lidí bylo ještě více nemožné dosáhnout na vlastní bydlení. I proto měla daň velké množství odpůrců a Parlament ČR odhlasoval její zrušení.

Zpětné zrušení daně

Jak již bylo řečeno, zákon bude mít tzv. zpětnou účinnost. V Liberačním balíčku III, který byl přijat na jaře 2020, je jako jedno z opatření uvedeno prodloužení lhůty k zaplacení daně a podání daňového přiznání, a to až do 31.12.2020 pro určité případy.

Pro zpětné zrušení daně je pak rozhodující, zda lhůta pro podání přiznání z nabytí uplynula před 31.3.2020 nebo po tomto datu. Pokud lhůta uplynula před posledním březnem roku 2020, pak ke zpětnému zrušení daně nedojde. Pokud k němu došlo k datu 31.3.2020 a později, pak se daň z nabytí ruší.

Co dělat, pokud byla již daň uhrazena

Pokud jste byli rychlejší než zákonodárci a daň z nabytí nemovitých věcí jste již uhradili, ačkoliv jste již neměli povinnost, můžete Váš finanční úřad požádat o vrácení přeplatku. Daň by vám měla být následně vrácena. Udělat tak můžete až po dobu šesti let od konce roku, kdy vejde zákon o zrušení v platnost.

Co se dále mění ve spojitosti se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí

Kvůli zrušení daně z nabytí nemovitosti dojde také k určitému výpadu příjmů do státního rozpočtu. I proto tedy byly ve spojitosti s nemovitostmi uzákoněny další změny. Konkrétně se jedná o prodloužení časového testu pro osvobození od daně z příjmů při prodeji nemovitosti, a snížení maximální částky pro odpočet úroků z hypotéky.

1) Prodloužení časového testu u nemovitostí z hlediska daně z příjmů

Pokud se rozhodnete prodat nemovitost, kterou máte ve vlastnictví, je potřeba posoudit, zda příjem z této transakce nebude nutné zdanit. Jedním z nástrojů k posouzení jsou tzv. časové testy. Testem je zjišťuje, po jak dlouhou dobu vlastníte danou nemovitost před jejím prodejem. Doteď platilo, že stačilo nemovitosti držet 5 let a příjmy z prodeje byly osvobozeny od daně z příjmů. Nyní se ovšem tato hranice posunuje až na 10 let.


Nový časový test se však bude vztahovat k nemovitostem, které budou nabyty od 1.1.2021 dál.


Časový test však není jediným nástrojem, jak případně posuzovat povinnost zdanit příjem z prodeje nemovitosti. Doporučuji se obrátit v takových případech na daňového poradce, který vám rád poradí.


2) Snížení odpočtu úroků z hypotečního úvěru

Jedna z nejznámějších odečitatelných položek, která se využívá při podávání přiznání k dani z příjmů fyzických osob je uplatnění odpočtu úroků, které v daném roce poplatník zaplatil za čerpání hypotečního úvěru. Do současné doby platila hranice 300 000 Kč do kterých bylo možné si uplatnit odečet úroků.


Nově bude platit hranice pouze 150 000 Kč, která se bude vztahovat ovšem na hypoteční úvěry uzavřené až od 1.1.2022 dál.


O autorce:

Ing. Šárka Pelikánová

Jednatelka a daňová specialistka Connect Economic Group s.r.o.

Šárka podporuje zvýšení finanční gramotnosti podnikatelů v ČR publikováním odborných článků nejen v médiích a v televizi. Vede naše oblíbené semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Ve 22 letech založila CEG, a od té doby se věnuje jeho rozvoji. Má za sebou také pracovní zkušenosti z Japonska, kde působila jako analytik v investičním fondu a zároveň tam studovala v rámci MBA programu.


14. 10. 2020

Comments


bottom of page