top of page
  • Obrázek autoraŠárka Pelikánová

Podávání daňových přiznání k dani z příjmů za rok 2020 až o měsíc později

Aktualizováno: 31. 7. 2023

Možná jste již slyšeli, že i v tomto roce byl o jeden měsíc odložen termín pro podávání daňových přiznání k dani z příjmů. Tato informace není úplně přesná a její špatné pochopení by mohlo vést k opomenutí dalších zákonných povinností. Jak to tedy je a kdy skutečně můžete podat svá daňová přiznání k dani z příjmů za rok 2020 se dozvíte v našem článku.


Před pár dny byl vyhlášen tzv. generální pardon ministryně financí. Tímto pardonem se umožnilo, aby podnikající fyzické osoby (OSVČ) i právnické osoby mohly svá daňová přiznání k dani z příjmů za rok 2020 podat i bez uvalení sankce ve formě pokuty za opožděné tvrzení daně, a to o měsíc později oproti zákonnému termínu. Nejedná se tedy o posunutí termínu podání daňového přiznání, protože nedojde ke změně znění zákona. Jedná se o generální pardon, který má platnost pouze pro tento rok a pro tento druh daňového přiznání.


Jak jsme vás však již informovali v předchozím článku, v roce 2021 skutečně začala platit novela zákona, která nově poplatníkům podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů elektronicky (tedy i datovou schránkou) prodlužuje termín pro podání až do 1.5. V tomto roce pak termín spadá na 3. května vzhledem k tomu, že 1. a 2.5. je víkend.


V čem je rozdíl a proč tak lpíme na pochopení, že se jedná pouze o generální pardon

a ne o skutečný odklad přiznání? Jedním z důvodů je, že se tímto pardonem nijak nemění termín podání přehledů o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a pro zdravotní pojišťovnu, pakliže má fyzická osoba povinnost tyto podávat. Zde je potřeba dodržet zákonný termín a přehledy je nutné odevzdat do 3.5.2021.


Kdy tedy můžete podat bez uvalení sankce vaše daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2020?

Generálním pardonem se umožňuje, aby poplatníci podávající svá daňová přiznání k dani

z příjmů za rok 2020 elektronicky podali bez sankcí až do termínu 1.6.2021. Pokud však svá daňová přiznání posíláte poštou nebo chodíte osobně na finanční úřad, máte možnost bez sankcí podat své daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2020 maximálně

do 3.5.2021.


Pro další roky je tedy nutné dodržovat zákonné termíny, pakliže opět nebude vydán jakýkoliv generální pardon. Nepovažujte tedy informace o posunutí termínu podání daňových přiznání jako obecně platné. Dalším důvodem, proč je nutné si toto uvědomit, je skutečnost, že pokud byste své daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2020 podali místo do 3.5.2021 například až 10.5.2021, vyměřovala by se vám sankce za opožděné tvrzení daně již od termínu 1.4.2021, tedy od zákonem daného termínu pro podání daňového přiznání. Stejný mechanismus bude uplatněn, pokud bude elektronicky podáno přiznání později než 1.6.2021.


V ČR se málokdo vyzná v daních neziskových organizací. My máme v týmu přední odborníky na tuto oblast, proto se na nás můžete spolehnout.

Podívejte se na další informace a služby, které v rámci zpracování daní pro neziskové organizace našim klientům poskytujeme.


O autorce:

Ing. Šárka Pelikánová

Jednatelka a daňová specialistka Connect Economic Group s.r.o.

Šárka podporuje zvýšení finanční gramotnosti podnikatelů v ČR publikováním odborných článků nejen v médiích a v televizi. Vede naše oblíbené semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Ve 22 letech založila CEG, a od té doby se věnuje jeho rozvoji. Má za sebou také pracovní zkušenosti z Japonska, kde působila jako analytik v investičním fondu

a zároveň tam studovala v rámci MBA programu.


17. 03. 20211 Comment


Kateřina Marešová
Kateřina Marešová
Mar 29, 2021

Dobrý den, já všude čtu, že lhůta pro podání daňového přiznání je prodloužena do 3.5.2021 jen pokud to bude elektronicky. Jak to tedy prosím ve skutečnosti vlastně je?

Like
bottom of page