top of page
  • Obrázek autoraAnna Pelikánová

Změny v DPH od 1. 7. 2021

Aktualizováno: 31. 7. 2023

Účtujemeneziskovky.czOpět nás čekají změny v oblasti daně z přidané hodnoty, a to převážně u zboží

a služeb, které jsou poskytovány konečnému spotřebiteli. Novela zákona o DPH bude promítat eurounijní změny platné od 1.7.2021. Očekává se, že do 30.6.2021 by měla být novela přijata, ačkoliv prozatím prošla pouze 2. čtením v Poslanecké sněmovně.

Změny v oblasti DPH se týkají především obchodů, kdy je zboží či služba poskytována konečnému spotřebiteli, a to jak obchodů v rámci EU, tak dovozu zboží ze 3. zemí:


  • změny v zasílání zboží (prodej zboží na dálku) do jiných členských států (e-shopy)

  • rozšíření stávajícího systému Mini-One-Stop-Shopu (MOSS) pro přiznávání a placení daně u některých služeb (typicky elektronicky poskytované služby) o možnost přiznávání a placení daně při prodeji zboží na dálku a také o možnost přiznávání některých dalších služeb; rozšířený systém je nazýván One-Stop-Shopem (OSS).

Místo plnění při odesílání zboží z ČR spotřebiteli do jiného členského státu se stanovuje podle pravidla pro místo plnění při zasílání zboží, nově bude ale označeno jako místo plnění při prodeji na dálku. Platí a bude platit nadále, že za místo plnění se v tomto případě považuje místo ukončení přepravy (zaslání zboží do jiného členského státu spotřebiteli má být s DPH toho státu, do kterého je zboží zasláno). Z tohoto pravidla však je a bude i nadále výjimka, že místo plnění je ve státě odeslání zboží (při odeslání z ČR je tedy v ČR) – tato výjimka však bude od 1.7.2021 užší.


Tento limit se od 1.7.2021 zásadně snižuje na 10 000 EUR za kalendářní rok, a navíc se nově nepočítá po jednotlivých členských státech, ale souhrnně za všechny jiné členské státy dohromady, a to i v součtu s hodnotou služeb poskytovaných osobám nepovinným k dani.


Př: CZ plátce odeslal v roce 2020 z ČR spotřebitelům na Slovensko v hodnotě 6 tis. EUR, do Polska v hodnotě 2 tis. EUR a do Maďarska v hodnotě 3 tis. EUR. Jakou DPH prodávající tyto obchody zatěžuje?


Pokud se prodávající nerozhodl k dobrovolné registraci k DPH v těchto členských státech, tak může tyto obchody do 30.6.2021 zatěžovat českou DPH (nepřekročil limity v jednotlivých zemích). ALE, protože v součtu je překročen limit 10 000 eur, tak od 1.7.2021 bude nutné zásilky na Slovensko zatěžovat slovenskou DPH, do Polska polskou DPH a do Maďarska maďarskou DPH. DPH bude přiznávat a odvádět prostřednictvím One-Stop-Shopu, ke kterému se zaregistruje v ČR.


Změny u dovozu zboží od 1.7.2021:

  • zrušení osvobození od DPH při dovozu zboží ze 3. zemí pro zboží s hodnotou do 22 EUR,

  • při dovozu zboží ze 3. zemí nakoupeného přes internetové tržiště (např. eBay, Amazon, Aukro) může být u zboží s hodnotou do 150 EUR DPH spravována v režimu dovozního Import-One-Stop-Shopu (IOSS), což usnadní doručení zásilky kupujícímu – kupující zaplatí DPH přímo internetovému tržišti a DPH již nebude muset být řešeno při doručení zásilky (IOSS je tak důležitý i z pohledu doručovatelů). IOSS mohou využít (avšak prostřednictvím zástupce) také prodávající ze 3. zemí (např. z Číny). IOSS není určen pro případy, kdy je kupujícím plátce DPH.

  • Nebude-li použit IOOS, budou moci DPH při dovozu zboží do 150 EUR nepodléhajícímu spotřební dani na základě povolení celního úřadu spravovat kurýři (pošta či jiný přepravce apod zajišťující celní odbavení) – tento zjednodušený výběr DPH může usnadnit doručení zásilky (DPH kupující uhradí přepravci a ten ji souhrnně přizná a odvede).

Internetovým tržištím (digitální platformy, marketplace) vzniknou nové evidenční povinnosti, a to jak ve vztahu k dovozu zboží ze 3. zemí, tak i ve vztahu k obchodům v rámci EU.Oblast DPH je vůbec ta nejsložitější v daňové legislativě. Náš daňový tým v tom však umí chodit. Denně pomáháme desítkám podnikatelům se v této problematice zorientovat. Pomůžeme i Vám a navrhneme ideální řešení Vaší situace. Podívejte se na další informace a služby, které ohledně DPH našim klientům poskytujeme.


O autorce:

Ing. Anna Pelikánová

Hlavní účetní Connect Economic Group s.r.o.

Anna je uznávanou odbornicí na mnohá témata vedení účetnictví v ČR. Je za ní více než 20letá praxe z finančního vedení nadnárodních korporací i výrobních firem. Jako autorka odborných publikací a lektorka seminářů na téma Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace vzdělává další profesionály v oblasti účetnictví a daní v rámci celé ČR. Zodpovídá za profesionální služby, které klientům poskytujeme, a odborně vzdělává celý tým.


14. 05. 2021


Comments


bottom of page