top of page
  • Obrázek autoraŠárka Pelikánová

Zdravotní pojištění OSVČ 2019

Aktualizováno: 31. 7. 2023


Jako OSVČ budete v roce 2019 platit více na zálohách na zdravotní pojištění.

Velké množství živnostníků má povinnost odvádět minimální zálohy, které jsou pro rok 2019 nově stanoveny na 2208 Kč. V roce 2018 to bylo 2024 Kč.


Upravte si proto příkazy k úhradě tak, abyste již nejpozději 8.2. mohli odvézt pojistné za měsíc leden ve správné výši.


Ke změnám výše záloh OSVČ dochází každoročně vzhledem k jejich propojenost na průměrnou mzdu v ČR. Ta se zvýšila a proto bylo potřeba upravit také pojistné. Veškeré změny v rámci vyměřování plateb na zdravotní pojištění se však dotkne všech skupin pojištěnců- tedy jak OSVČ, tak také osob bez zdanitelných příjmů, a také zaměstnavatelů a státu. A to vše je nutno zohlednit již při platbě Vašeho pojistného za leden 2019, kterou je potřeba uhradit nejpozději do 8.2.2019.


Změny se také týkají pracovníků na dohodu o pracovní činnost (DPČ). Od začátku roku 2019 se zvyšuje částka započitatelného příjmu u DPČ na 3000 Kč. Tzn, že v případě jejího překročení se bude takový pracovník považovat pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance. V tom případě musí zaměstnavatel tohoto pracovníka přihlásit ke zdravotnímu pojištění a odvádět za něj pojistné. V případě, že se pracovník vydělává měsíčně na DPČ mezi 2500 Kč až 3000 Kč, pro účely zdravotního pojištění přestává být od nového roku zaměstnancem.


Zvyšuje se také minimální pojistné zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů z předchozích 1647 Kč na 1803 Kč.


Za státní pojištěnce bude stát hradit nově místo 969 Kč částku 1018 Kč. Celkově se jedná o více než 50 % pojištěnců, jelikož mezi tuto skupinu se řadí jak nezaopatřené děti, ženy na mateřské a lidé na rodičovské dovolené, tak důchodci, uchazeči o zaměstnání a další.


O autorce:

Ing. Šárka Pelikánová

Jednatelka a daňová specialistka Connect Economic Group s.r.o.

Šárka podporuje zvýšení finanční gramotnosti podnikatelů v ČR publikováním odborných článků nejen v médiích a v televizi. Vede naše oblíbené semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Ve 22 letech založila CEG, a od té doby se věnuje jeho rozvoji. Má za sebou také pracovní zkušenosti z Japonska, kde působila jako analytik v investičním fondu a zároveň tam studovala v rámci MBA programu.


06. 02. 2019

Comments


bottom of page