top of page
  • Obrázek autoraAnna Pelikánová

AML zákon-co musí účetní hlásit za informace o klientovi?

Aktualizováno: 31. 7. 2023

Čím dál tím více probírané téma zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů

z trestné činnosti a financování terorismu se dotýká i vaší spolupráce s účetní nebo daňovým poradcem. Aby účetní splnil požadavky AML zákona, musí klást podnikatelům nejrůznější otázky. Účetní se musí ptát i na oblasti, které na první pohled s účetnictvím nesouvisí.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – v odborné praxi je nazýván jako AML zákon-řadí účetní do seznamu tzv. povinných osob, které musí plnit různé povinnosti:

  • při jednorázovém obchodu platí povinnost identifikace klienta, pokud odměna přesáhne částku 1 000 EUR,

  • kontrola klienta (obchod při podnikání klienta, zjištění vlastnické a řídící struktury klienta, zjištění skutečného majitele a přezkoumání zdrojů peněžních prostředků, kterého se obchod týká).

Pokud by tyto dotazy nebyly dostatečně zodpovězeny, museli by účetní vyhodnotit, zda se náhodou nejedná o podezřelý obchod, který je jeho povinností nahlásit.


Sankce z AML zákona by totiž mohly přijít nejen pro podnikatele, pokud by legalizovali výnosy z trestné činnosti, ale i pro účetní jako povinné osoby, pokud by neplnili své povinnosti (zejména identifikace, kontroly a oznámení podezřelého obchodu).


Pro bližší informace doporučujeme navštívit webové stránky Finančního analytického úřadu.


Každý podnikatel čas od času potřebuje poradit v oblasti daní. Náš daňový tým je tvořen odborníky, kteří se v této oblasti neustále vzdělávají a jsou zároveň velmi lidští, tudíž dokážou všechny Vaše otázky zodpovědět velmi srozumitelně. Podívejte se na další informace a služby, které v rámci daňového poradenství našim klientům poskytujeme.


O autorce:


Ing. Anna Pelikánová


Hlavní účetní Connect Economic Group s.r.o.


Anna je uznávanou odbornicí na mnohá témata vedení účetnictví v ČR. Je za ní více než 20letá praxe z finančního vedení nadnárodních korporací i výrobních firem. Jako autorka odborných publikací a lektorka seminářů na téma Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace vzdělává další profesionály v oblasti účetnictví a daní v rámci celé ČR. Zodpovídá za profesionální služby, které klientům poskytujeme, a odborně vzdělává celý tým.


31. 05. 2021Commentaires


bottom of page