top of page
  • Obrázek autoraŠárka Pelikánová

Výdajové paušály 2019

Aktualizováno: 31. 7. 2023

Od příštího roku by se měly zvednout výdajové paušály. Ministerstvo financí podporuje zvýšení limitu výdajových paušálů pro podnikatele, a to na dvojnásobek současného stavu.

Zatímco v současnosti podnikatelé se zdanitelným příjmem nad 1 mil. Kč musí uplatňovat své výdaje dokládáním jejich skutečné výše, nově se limit pro možnost uplatnění paušálních výdajů zvýší na 2 mil. Kč. Velikost uplatnitelných paušálů v rozmezí 80% - 40% dle jednotlivých profesí by měla zůstat nezměněná, jejich maximální limity se s ohledem na zvýšení paušálů zdvojnásobí.


Jejich výše bude tedy následující:

  • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; s limitem 1 600 000 Kč

  • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; s limitem 1 200 000 Kč

  • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; s limitem 600 000 Kč

  • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s limitem 800 000 Kč


Zvýšením limitů výdajových paušálů se částečně rozšíří skupina podnikatelů, která bude moci tento nástroj uplatnit.


„Vzhledem k tomu, že při příjmu nad 1 mil. Kč se ve většině případů podnikatel automaticky stává plátcem DPH a musí vést přehled všech svých výdajů i tak, hlavním benefit opatření nespatřujeme v úbytku administrativy, ale ve snížení daňového zatížení malých podnikatelů“, vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová.


„Předpokládáme, že podnikatelům zůstane díky tomuto opatření v peněženkách o 1,5 mld. Kč ročně více. Výpadek bude plně kompenzován náběhem zbývající fáze elektronické evidence tržeb. Tato opatření spolu velmi úzce souvisí, protože nezbytným předpokladem pro snižování daňové zátěže je zajištění jejich spravedlivého a řádného výběru, což se nám úspěšně daří“, dodává ministryně financí.


O autorce:

Ing. Šárka Pelikánová

Jednatelka a daňová specialistka Connect Economic Group s.r.o.

Šárka podporuje zvýšení finanční gramotnosti podnikatelů v ČR publikováním odborných článků nejen v médiích a v televizi. Vede naše oblíbené semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Ve 22 letech založila CEG, a od té doby se věnuje jeho rozvoji. Má za sebou také pracovní zkušenosti z Japonska, kde působila jako analytik v investičním fondu a zároveň tam studovala v rámci MBA programu.


06. 01. 2019

Commentaires


bottom of page