• Anna Pelikánová

Vybrané změny v oblasti účetních předpisů neziskových subjektů od 2016

Aktualizace: kvě 7


Jaké změny účetních předpisů byste neměli rozhodně přehlédnout? Na co si máte dát od tohoto roku pozor? Připravili jsme pro vás stručný přehled v následujícím článku.1. Kursové rozdíly - v § 17 a 25 vyhlášky č. 504/2002 Sb. dochází k vypuštění účtování tzv. kursových rozdílů aktivních a pasivních. Kursové rozdíly mají vždy pouze dopad výsledkový. Úpravy rozvahového účtování kursových rozdílů byly současně vypuštěny i z § 42 vyhlášky, upravujícího metodu kursových rozdílů. 2. Změna stavu zásob a aktivace materiálu, zboží, vnitropodnikových služeb a dlouhodobého majetku již nebude účtována prostřednictvím výnosů, ale přes náklady účetní jednotky. Jedná se o novou úpravu v § 26 odst. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Zavádějí se položky: A.II.7 Změna stavu zásob vlastní činnosti; A.II.8 Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb a A.II.9. Aktivace dlouhodobého majetku. Jde o významnou změnu účetní metody.

3. Zrušení vykazování zřizovacích výdajů v dlouhodobém majetku.

4. Rezervy a opravné položky: v § 37 a 40 vyhlášky č. 504/2002 Sb. najdeme, že částečné snížení nebo zrušení opravných položek se bude účtovat ve prospěch nákladů, stejně tak jako použití, částečné snížení nebo zrušení rezerv.

5. Vymezení hlavní a hospodářské činnosti: nový § 5a pro účely vyhlášky č. 504/2002 Sb. vymezuje hlavní a hospodářskou činnost. Jedná se o přesun z § 28.

  • Facebook Sociální Icon
  • LinkedIn Sociální Icon
  • YouTube Sociální Icon

©2019 by Účtujemeneziskovky.cz

photo by Stephanie Kristl