top of page
  • Obrázek autoraŠárka Pelikánová

Studenti a daně

Aktualizováno: 31. 7. 2023

Blíží se konec prázdnin a řada studentů již začíná přemýšlet nad přivýdělkem při studiu. Někteří z nich v průběhu léta nějakou tu brigádu absolvovali a nyní řeší, jaké administrativní a daňové povinnosti jsou s tím spojeny. Jaké mají studenti daňové zvýhodnění? Kdy mohou podepsat růžové prohlášení a k čemu jim vlastně je? A musí podávat daňové přiznání?
Všechny otázky je potřeba zodpovědět postupně, začněme tedy od začátku.


Jaké jsou nejčastější formy spolupráce mezi studenty a zaměstnavateli?


1) Dohoda o provedení práce (DPP)

Jedná se o typ smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, která je nejčastěji využívána v rámci letních a celoročních brigád. Pokud si totiž student nevydělá v rámci jednoho měsíce více jak 10 000 Kč, nemá on ani zaměstnavatel povinnost z takového vztahu odvádět sociální a zdravotní pojištění. Pakliže je tento limit překročen, je potřeba odvody zaplatit a výplata se tak studentovi snižuje a pro zaměstnavatele se vztah stává dražším. Zároveň je možné na DPP odpracovat maximálně 300 hodin v roce. Pokud by tedy měla brigáda tento počet hodin v rámci roku převýšit, je potřeba uzavřít nový typ smlouvy, například Dohodu o pracovní činnosti.


2) Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Druhý nejčastější typ smlouvy, která se uzavírá v rámci brigád a občasného přivýdělku. Podmínkou pro tento typ dohody je, že rozsah práce nesmí překročit v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby za celé období trvání dohody, nejdéle však 52 týdnů.

Odvody na sociální a zdravotní pojištění pak musí zaměstnavatel a brigádník odvézt již po překročení hranice odměny 3500 Kč měsíčně (údaj je platný pro rok 2021).


Co to je růžové prohlášení a kdy ho mohu podepsat?

Často se zaměstnavatelé při nástupu studenta ptají, zda chce u nich podepsat tzv. růžové prohlášení. Toto označení se používá pro formulář Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Své pojmenování dostalo kvůli růžovému papíru, na kterém je k sehnání jako tiskopis na finančních úřadech.

Podepsáním tohoto prohlášení má student (nebo kdokoliv, kdo ho podepíše) možnost uplatnit si slevu na dani na poplatníka a slevu na dani na studenta. V praxi to pak znamená že automaticky v rámci každého měsíce, kdy má student prohlášení podepsané, může uplatňovat jednotlivé daňové slevy. O těch budeme mluvit v dalším bodě.


Pozor! Student, ale i kdokoliv jiný může mít růžové prohlášení podepsané pouze u jednoho zaměstnavatele v jeden čas. Pokud by však například měl brigádu v letních měsících u jednoho zaměstnavatele a tam prohlášení podepsal, a na podzim si našel brigádu jinde, může růžové prohlášení bez problému podepsat i u nového zaměstnavatele.


Jaké existují slevy na dani pro studenty?

Česká daňová legislativa nabízí pro studenty 2 daňové slevy.

Tu první má možnost využít každý daňový poplatník, ne pouze student, a jmenuje se Sleva na poplatníka. Pro rok 2021 činí 27 840 Kč (měsíčně pak 2 320 Kč).

Studenti, kteří nedovršili 26 let věku a soustavně se připravují na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, mají dále nárok na Slevu na studenta. Ta činí 4 020 Kč (měsíčně pak 335 Kč). Pro možnost uplatnění slevy je potřeba doložit potvrzení o studiu. Pakliže student navštěvuje prezenční formou studium v doktorském studijním programu, lze tuto slevu uplatnit až do 28 let věku,


Pakliže má student podepsané tzv. růžové prohlášení, má možnost tyto slevy uplatňovat přímo v rámci měsíční výplaty. V praxi to znamená, že ona sleva na dani kompenzuje daň, která by měla být z příjmu strhnuta. V konečném důsledku se tedy může stát, že student na daních nemusí v daném měsíci nic odvádět, protože slevy mu pokryjí veškeré daňové povinnosti.


Kdy má student povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů?

Nejen pro studenty, ale pro všechny daňové poplatníky je potřeba brát v úvahu, že jakmile má více druhů příjmů v rámci jednoho kalendářního roku, je potřeba podat daňové přiznání. Druhem příjmů se nemyslí více zaměstnavatelů, ale například to, že student vedle brigád zároveň podniká jako OSVČ, má příjmy z nájmu, či například svojí investiční činností splňuje podmínky pro podání daňového přiznání. Doporučujeme vždy raději otázku povinnosti podávat daňové přiznání konzultovat s daňovým poradcem.

Pokud má student podepsané růžové prohlášení u všech zaměstnavatelů, u kterých postupně pracuje (ne však najednou), a nebude mít jiné druhy příjmů, kvůli kterým musí podat daňové přiznání, nemá v takovém případě povinnost toto přiznání k dani z příjmů na začátku následujícího roku podat.


Pakliže by pak měl ale v rámci jednoho období více brigád u více zaměstnavatelů (což také znamená, že ne u všech může mít podepsané růžové prohlášení), povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů bude mít.


Jelikož možných variant je spousty, nejsme schopni v tomto článku obsáhnout veškeré možné scénáře. Můžete se nás zeptat a zjistit, zda máte nebo nemáte povinnost podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Případně vám s ním rovnou pomůžeme.


Poslouchejte naše podcasty, přihlaste se k odběru našich novinek a podívejte se, jaké služby nabízíme v rámci daňového poradenství!


O autorce:

Ing. Šárka Pelikánová


Jednatelka a daňová specialistka Connect Economic Group s.r.o.

Šárka podporuje zvýšení finanční gramotnosti podnikatelů v ČR publikováním odborných článků nejen v médiích a v televizi. Vede naše oblíbené semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Ve 22 letech založila CEG, a od té doby se věnuje jeho rozvoji. Má za sebou také pracovní zkušenosti z Japonska, kde působila jako analytik v investičním fondu a zároveň tam studovala v rámci MBA programu.


25. 08. 2021
Comments


bottom of page