top of page
  • Obrázek autoraTomáš Navrátil

Stravenkový paušál – daňový balíček 2021

Aktualizováno: 31. 7. 2023

V rámci schváleného daňového balíčku pro rok 2021 vstupuje do světa zaměstnaneckých benefitů další nástroj - stravenkový paušál. Co to znamená pro zaměstnance, kolik peněz mohou dostat a na co všechno nesmí zapomenout zaměstnavatelé najdete v našem přehledném článku.Stravenkovým paušálem se rozumí daňově zvýhodněný peněžitý příspěvek na stravování zaměstnance poskytnutý jeho zaměstnavatelem. Jedná se o alternativu k závodnímu stravování či stravenkám, které se zavedením stravenkového paušálu neruší, a doplňuje tak možnost dosavadního daňově zvýhodněného stravování.


Pohled zaměstnance

V souladu s ustanovením § 6 odst. 9 písm. b) zákona č. 586/1992 sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ("ZDP") je na straně zaměstnance osvobozen příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování.


Toto ustanovení konkrétně říká, že od daně je osvobozena:

  • hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo

  • v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů nebo

  • peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.

Stravenkový paušál (uvedený v posledním bodu výše uvedeného výčtu) tedy je na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a nevstupuje ani do vyměřovacích základů pro odvod sociálního a zdravotního pojištění.


Existuje však omezení, jehož hranice představuje daňově a odvodově maximálně zvýhodněný příspěvek na stravování. Příspěvek totiž musí být poskytnut na jednu směnu v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. c) zákoníku práce až do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin (pro rok 2021 se jedná o částku 108 Kč), tedy do výše maximálně 75,60 Kč. Například za 21 odpracovaných směn v měsíci může zaměstnanec získat daňově výhodný příspěvek na stravování ve formě stravenkového paušálu zhruba 1 500 Kč.


Dle vyjádření Ministerstva financí na svých webových stránkách nemusí zaměstnanec dokládat, že peníze utratil za oběd v restauraci.


Pro úplnost je ještě vhodné zmínit, že peněžní příspěvek na stravování není předmětem soudního výkonu rozhodnutí ani exekuce. Srážkám ze mzdy podléhá pouze mzda a také příjmy, které nahrazují mzdu jako odměnu za práci nebo které jsou poskytovány vedle mzdy a jsou zároveň vyjmenovány v § 299 občanského soudního řádu. Stravenkový paušál ale nesplňuje definici části mzdy a ani není uveden ve výčtu občanského soudního řádu.Pohled zaměstnavatele

Z pohledu zaměstnavatele je tento příspěvek obecně daňově uznatelným nákladem v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP.


Pokud se zaměstnavatel rozhodne zaměstnancům poskytovat příspěvky na stravování, učiní tak dohodou v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisem. Zaměstnanci si sami od sebe nemohou volně zvolit, zda ze stravenek přejdou na stravenkový paušál.


Zaměstnavatel může poskytnout stravenkový paušál poprvé ve mzdách za leden, tedy s výplatou v únoru.


Je třeba upozornit, že zaměstnavatel může vyplatit stravenkový paušál za daný měsíc podle skutečně odpracovaných směn. To je rozdíl oproti stravenkám, které jsou poskytovány na určité období dopředu. Pokud zaměstnavatel přechází hned z kraje roku ze stravenek na stravenkový paušál, vznikne tím za leden prodleva z toho důvodu, že stravenky byly na daný měsíc poskytovány začátkem měsíce a nyní bude stravenkový paušál poprvé součástí lednových mezd zúčtovaných v únoru.Poskytnutí stravenkového paušálu nad limit

Jak již bylo naznačeno výše, oproti klasickým stravenkám je peněžitý příspěvek poskytnutý na stravování pro zaměstnance od daně osvobozen pouze do výše, která v současné době odpovídá 75,60 Kč za den (resp. na jednu směnu). Jakýkoliv příjem zaměstnance poskytnutý ve formě příspěvku na stravování nad tuto částku tak bude podléhat dani z příjmů ze závislé činnosti a příslušným odvodům. Zaměstnavatel si však bude moci uplatnit poskytnutý příspěvek na stravování jako daňově uznatelný náklad v plné výši.Rozdíl při zdaňování mezi stravenkovým paušálem a klasickými stravenkami:


Zdroj: Bulletin KDPČR 1/2021


O autorovi:

Ing. Tomáš Navrátil Daňový poradce Connect Economic Group s.r.o.

Tomáš je více než 11 let daňovým poradcem, který se skvěle vyzná v daňové legislativě a analyzuje daňové výhody a potenciální rizika. Díky tomu se naši klienti mohou správně rozhodovat a ochránit své podnikání. Tomáš má zkušenost i s podáváním odvolání proti nespravedlivým rozsudkům finanční správy. Daňové poradenství poskytuje jak stálým klientům, tak v podobě odborných konzultací pro širokou veřejnost.


08. 01. 2021Comments


bottom of page