top of page
  • Obrázek autoraKvěta Tůmová

Souběžný výkon činnosti ve více členských státech EU a vliv na pojistné

Aktualizováno: 31. 7. 2023

Český zaměstnavatel se může setkat se situací, kdy zaměstná osobu, která souběžně vykonává výdělečnou činnost i v jiném členském státě Evropské unie. Jak v takovém případě postupovat? Kam odvádět zdravotní a sociální pojistné?


Prvním krokem je oznámit tuto skutečnost Okresní správě sociálního zabezpečení příslušné dle místa trvalého bydliště nebo hlášeného pobytu zaměstnance (v případě, že není možné určit státní příslušnost, oznámení provede u jakékoli správy sociálního zabezpečení). Zaměstnavatel tedy společně se svým zaměstnancem požádá správu sociálního zabezpečení o určení příslušnosti k právním předpisům jednoho státu prostřednictvím žádosti, která je k dispozici na webových stránkách ČSSZ.


Žádost je potřeba doručit správě sociálního zabezpečení ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti.


Této žádosti tedy musí předcházet uzavření pracovní smlouvy se zaměstnancem, která se připojí společně s dalšími potřebnými přílohami k žádosti. Následně správa sociálního zabezpečení rozhodne o tom, do kterého státu bude zaměstnavatel povinen odvádět zdravotní a sociální pojistné za tohoto zaměstnance.


V případě určení příslušnosti k právním předpisům České republiky bude zahraniční zaměstnavatel odvádět zdravotní a sociální pojistné do České republiky dle českých právních předpisů.


V případě zamítnutí příslušnosti k právním předpisům České republiky bude český zaměstnavatel povinen odvádět zdravotní a sociální pojistné do státu, který byl určen a dle předpisů tohoto státu. Tímto nemůže dojít k situaci, že by jedna osoba platila pojistné ve dvou a více státech zároveň nebo naopak v žádném z nich.


O autorce:

Ing. Květa Tůmová

Vedoucí mzdového oddělení Connect Economic Group

Květa se svým týmem zpracovává mzdy pro tisícovky zaměstnanců. Dokáže podnikatelům poradit také v oblasti získání dotací na zaměstnance. V našem týmu je specialistkou na zpracování mezd pro osoby se zdravotním postižením. Přednáší a vede naše semináře a Kurzy mzdového účetnictví.


01. 11. 2019

Comentarios


bottom of page