top of page
  • Obrázek autoraFilip Krejčí

Přídavek na dítě

Aktualizováno: 31. 7. 2023

V současnosti se nejčastěji otevírá téma podpory státu směrem k občanům. Jedním z nástrojů vlády je schválení přídavku na dítě ve výši 5000 Kč. Máte na něj nárok? Jak si o něj zažádat? Se vším vám poradíme.Pokud mají rodiče nezaopatřené dítě a nízký příjem, mají možnost při splnění dvou podmínek získat přídavek na dítě. Přídavek je poskytován ve třech výších podle věku nezaopatřeného dítěte a ve dvou výměrách, které závisí na druhu příjmů doložených domácností. Rozhodným obdobím, kterým se zjišťuje, zda má domácnost nárok na dávky, je vždy předchozí čtvrtletí. V současné chvíli jsou dvě možnosti podání – zjednodušená forma podání a původní forma podání. Nejčastějšími typy dokládaných příjmů jsou příjmy ze zaměstnání, příjmy z podnikání, příjmy z pronájmů, příjmy plynoucí z důchodového či nemocenského pojištění nebo vyplácená podpora v nezaměstnanosti atd. Příjmy za rozhodné období musí dokládat všechny posuzované osoby, což jsou nejen rodiče, ale také děti, kterým plynou příjmy nejčastěji z brigád.


Žádost lze v některých případech podat ve zjednodušené online formě. Tato zjednodušená forma podání je žadatelům zpřístupněna od 01. 09. 2022 na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Jde například o situaci, kdy rodiče nezaopatřeného dítěte, kterému je méně než 18 let, mají příjmy pouze ze zaměstnání. Jsou ale situace, kdy žadatelé musí volit původní formu podání žádosti, kterou je potřeba doručit na místně příslušný úřad práce, a to buď v papírově podobě nebo například elektronicky prostřednictvím datové schránky. Tato situace nastává v momentě, kdy posuzované příjmy plynou třeba z podnikání.


A jaké jsou tedy dvě podmínky, které musí domácnost splnit pro získání přídavku? Přídavek musí být žádán na nezaopatřené dítě a rozhodný (čistý) příjem v rodině je nižší než 3,4násobek životního minima rodiny. Pro představu uvádíme v tabulce viz. níže výpočet životního minima pro různé kombinace posuzovaných osob v domácnosti:

​Životní minimum od 01.07.2022

​Samostatně žijící osoba

​4 620,00 Kč

​První dospělá osoba v domácnosti

4 250,00 Kč

Druhá a každá další dospělá osoba v domácnosti

​3 840,00 Kč

Nezaopatřené dítě ve věku do 6 let

2 360,00 Kč

Nezaopatřené dítě ve věku od 6 do 15 let

2 900,00 Kč

Nezaopatřené dítě ve věku od 15 do 26 let

3 320,00 Kč

Pozn: Do skupiny 6–15 let se dítě zařadí v měsíci, ve kterém oslaví 6. narozeniny. Na stejném principu funguje také zařazení do skupiny 15–26 let.

Pokud některá ze společně posuzovaných osob má v každém kalendářním měsíci rozhodného období příjem

  1. ze závislé činnosti alespoň ve výši částky životního minima jednotlivce,

  2. ze samostatné činnosti,

  3. z dávek nemocenského pojištění,

  4. z dávek důchodového pojištění,

  5. z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,

  6. z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku, nebo

  7. z rodičovského příspěvku, pokud je poskytován po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství, náleží nezaopatřenému dítěti přídavek na dítě ve zvýšené výměře

​Věk nezaopatřeného dítěte

​Základní výměra

Zvýšená výměra

0–6 let

630,00 Kč

1 130,00 Kč

6–15 let

770,00 Kč

1 270,00 Kč

​15–26 let

880,00 Kč

1 380,00 Kč


O přídavek na dítě se podává jedna žádost a následně se za každé čtvrtletí dokládají pouze rozhodné příjmy rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti a nárok lze uplatnit maximálně 3 měsíce zpětně.


Chcete si být stoprocentně jistí, že máte nárok na přídavek na dítě? Nevíte, zda Vám náleží přídavek v základní či zvýšené výměre? Potřebuje poradit jakou formu žádosti zvolit? Zda zjednodušenou či původní formu podání žádosti? Doporučujeme kontaktovat mzdové oddělení CEG a poradit se s odborníky!

Poslouchejte naše podcasty a přihlaste se k odběru našich novinek .


O autorovi:


Ing. Filip Krejčí


Filip má více než 10letou praxi z vedení finančního a mzdového účetnictví obchodních korporací. Má zkušenosti s finančním řízením firem a vedením účetních týmů. Své znalosti a dlouholeté zkušenosti předává jako uznávaný lektor prostřednictvím odborných kurzů a seminářů dalším profesionálům v oblastech účetnictví, daní a mezd. Vedení účetnictví v jeho podání je profesionální a pochopitelné pro všechny.


Mzdy, personalistika a povinné odvody se pořád mění. Náš mzdový tým neustále sleduje aktuální vývoj legislativy a je připraven Vám poradit s každou Vaší otázkou, případně Vám rádi zpracujeme Vaše mzdy. Podívejte se na další informace a služby, které v rámci mzdového účetnictví našim klientům poskytujeme.


30. 09. 2022
Comments


bottom of page