top of page
  • Obrázek autoraAnna Pelikánová

Pozdní přiznání přijatých zdanitelných plnění

Aktualizováno: 31. 7. 2023

Pozdní přiznání přijatých zdanitelných plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, pokud plátce nemá plný nárok na odpočet DPH.
Jde o přijatá plnění s kráceným nárokem na odpočet daně, kdy vypořádací koeficient předmětného kalendářního roku je menší než 95 % a daň na vstupu i na výstupu je přiznána současně u transakcí typu:


  • pořízení zboží z jiného členského státu vč. pořízení zboží kupujícím formou třístranného obchodu,

  • přijetí služby z jiného členského státu/ze třetí země,

  • dovoz zboží,

  • přijaté tuzemské plnění v režimu přenesení daňové povinnosti.


1. Přijatá plnění s kráceným nárokem na odpočet byla vykázána pozdě, ovšem nejpozději za poslední zdaňovací období kalendářního roku, v němž vznikla povinnost přiznat daň.


Pak správce daně daň dodatečně nevyměří ani nebude požadovat podání dodatečného přiznání. Úrok z prodlení se vypočítá pouze z částky odpovídající rozdílu mezi daní na výstupu a daní na vstupu, pokud byly deklarovány v daňovém přiznání za nesprávné zdaňovací období současně.


2. Přijatá plnění s kráceným nárokem na odpočet byla vykázána pozdě, a to v pozdějším zdaňovacím období jiného kalendářního roku.


Správce daně nebude požadovat podání dodatečného přiznání. Kromě úroku z prodlení by správce daně doměřil případný rozdíl, o který by byl vlivem uplatnění vyššího vypořádacího koeficientu jiného kalendářního roku neoprávněně uplatněn odpočet daně vyšší, než na jaký měl plátce nárok.


O autorce:

Ing. Anna Pelikánová

Hlavní účetní Connect Economic Group s.r.o.

Anna je uznávanou odbornicí na mnohá témata vedení účetnictví v ČR. Je za ní více než 20letá praxe z finančního vedení nadnárodních korporací i výrobních firem. Jako autorka odborných publikací a lektorka seminářů na téma Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace vzdělává další profesionály v oblasti účetnictví a daní v rámci celé ČR. Zodpovídá za profesionální služby, které klientům poskytujeme, a odborně vzdělává celý tým.


28. 08. 2018

Comments


bottom of page