top of page
  • Obrázek autoraŠárka Pelikánová

Ošetřovné pro OSVČ - Q&A

Aktualizováno: 31. 7. 2023


Vzhledem k tomu, že se v ČR uzavřely v podstatě všechny školy, školky a jiná školní zařízení (například lesní školky, dětské skupiny a podobně), rozšířila se vládní opatření i na OSVČ, kteří jsou nuceni zůstat se svými dětmi doma.Kdo z podnikatelů má na ošetřovné nárok, a jak o něj mohou zažádat, Vám níže vysvětluje Šárka Pelikánová, majitelka účetní a daňové kanceláře Connect Economic Group s.r.o.
Kdo má nárok na ošetřovné?

OSVČ neměli nikdy v historii takhle plošně nárok na ošetřovné, vždy se to vztahovalo převážně na zaměstnance. Nyní mají možnost žádat o ošetřovné všichni podnikatelé, kteří podnikají na hlavní činnost a nejsou nikde zaměstnáni. Nárok mají však také OSVČ na vedlejší činnost, pokud důvod k jejich vedlejší činnosti není spjat se zaměstnáním. Pokud zároveň podnikatel, ať už na hlavní nebo vedlejší činnost, má podepsanou smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti, ani tato osoba nemá nárok čerpat ošetřovné.


Další podmínky čerpání ošetřovného

Je potřeba brát v úvahu, že OSVČ musí být registrován k dani z příjmu na finančním úřadu. Zároveň nesmí mít žádné dluhy a nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU. Poslední podmínkou pak je, že žadatel o ošetřovné musí splňovat definici malého a středního podniku


Na jak staré dítě mohu čerpat ošetřovné?

Běžně se ošetřovné vyplácí pouze rodičům, jejichž děti mají do 10 let. Nyní vzhledem k aktuální situaci platí, že se může ošetřovné čerpat i na děti mladších 13 let. Tedy 12 let je strop.


Kolik osob může ošetřovné čerpat na dítě?

Na dítě může čerpat ošetřovné pouze jeden rodič, nebo osoba, kdo žije s dítětem ve společné domácnosti. Může se tak jednat i o babičku nebo dědečka dítěte. Podmínkou tedy je, že nikdo jiný ošetřovné na dítě nepobírá.

Co vše potřebuji k získání ošetřovného?

Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém formuláři. Odkaz na žádost zde: https://osetrovne-osvc.plus4u.net/zadost/

Dále musí OSVČ podat další k žádosti a čestnému prohlášení Potvrzení o uzavření školského nebo dětské zařízení (školy) či zařízení poskytující sociální služby - originál nebo prostou kopii (scan, foto).


Kde o ošetřovné pro OSVČ zažádat?

Pokud tedy splňujete veškeré podmínky, a chcete o ošetřovné zažádat, zajděte na svůj živnostenský úřad a tam podejte žádost společně s čestným prohlášením, které je součástí žádosti. Můžete tak učinit ale i přes email opatřený elektronickým podpisem nebo Vaší datovou schránkou. Živnostenský úřad dále postoupí Vaši žádost Ministerstvu průmyslu a obchodu, a to Vám po schválení ošetřovné proplatí.


Kolik je částka za ošetřovné?

Za každý den, kdy máte nárok na ošetřovné, dostanete částku 424 Kč. Tato částka je osvobozena od daně a nemusíte z ní odvádět ani sociální a zdravotní pojištění.


Kdy mi bude ošetřovné proplaceno?

Ošetřovné je vždy propláceno zpětně. Nyní máte možnost žádat o ošetřovné za dny, kdy jste museli být s Vašimi dětmi doma během měsíce března. Pokud jste ale se svým dítětem kvůli uzavření školního zařízení doma až od dubna, budete moci o tyto peníze zažádat až v měsíci květnu. V tuto chvíli máte tedy možnost nárokovat příspěvek pouze za měsíc březen.


O autorce: Ing. Šárka Pelikánová

Jednatelka a daňová specialistka Connect Economic Group s.r.o.

Šárka podporuje zvýšení finanční gramotnosti podnikatelů v ČR publikováním odborných článků nejen v médiích a v televizi. Vede naše oblíbené semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Ve 22 letech založila CEG, a od té doby se věnuje jeho rozvoji. Má za sebou také pracovní zkušenosti z Japonska, kde působila jako analytik v investičním fondu a zároveň tam studovala v rámci MBA programu.


09. 04. 2020

Comments


bottom of page