top of page
  • Obrázek autoraJiřina Maxová

Ošetřovné od 14.10.2020 z důvodu uzavření školských zařízení

Aktualizováno: 31. 7. 2023

Opět se uzavřely školy a mnoho rodičů se proto přesouvá zpátky domů, aby se mohli postarat o své děti a pomáhat jim s výukou. Proto se muselo znovu otevřít téma ošetřovného. V našem stručném a přehledném článku se dozvíte novinky, za jakých podmínek máte na ošetřovné nově nárok.


Článek jsme aktualizovali po jednání vlády 21.10.2020.Změny oproti jarnímu ošetřovnému


Ošetřovné se oproti minulému uzavření školských zařízení vztahuje jen na rodiče s dětmi do 10 let, tzn. v době uzavření školy musí být dítě mladší 10 let. Ošetřovné se týká dětí narozených 15.10.2010 a mladších. Zvýšení věkové hranice NEPROŠLO VLÁDNÍM NÁVRHEM. V případě péče o osoby od stupně I. závislosti lze čerpat ošetřovné bez omezení věku, stejně jako u osob starších 10 let závislých na péči jiné osoby využívajících služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení.

Výše dávky se již nyní nezvýší z 60% na 80%, jak tomu bylo v předchozím období, ale pečující osoba dostane nakonec 70% denního redukovaného vyměřovacího základu za každý kalendářní den (minimálně 400 Kč na den). Rodiče se podle návrhu budou moci v péči o dítě střídat bez omezení, obdobně jako tomu bylo během jarních měsíců. Jen rodiče dětí, kterým bylo deset let v průběhu uzavření školy, nesmí ošetřovné ukončit dříve, než se škola znovu otevře, jinak by na ošetřovné ztratili nárok.

Nárok na ošetřovné platí po celou dobu uzavření škol. Nárok na něj však zaniká ukončením zaměstnání.

Rodiče, kteří pracují na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti, budou mít nárok na ošetřovné, pokud za poslední tři měsíce z příjmu odváděli zdravotní a sociální pojištění.

Rodič po ukončení měsíce vyplní "Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení". Součástí této žádosti bude i čestné prohlášení o uzavření školy, které vyplní žadatel, a předá ho zaměstnavateli. Zaměstnavatel následně tento podklad zašle na OSSZ ke zpracování. ČSSZ nyní připravuje nový, jednodušší formulář, který bude k dispozici na ePortálu České správy sociálního zabezpečení. Oproti minulému období nebudou školy vydávat žádný formulář, vše bude na ePortálu ČSSZ. Formulář by měl být k dispozici na konci příštího týdne, nejpozději 25.10.2020 a bude k dispozici i postup k vyplnění.


O autorce:

Bc. Jiřina Maxová

Mzdová specialistka Connect Economic Group

S celým týmem zpracovává mzdy pro více než tisícovky zaměstnanců. Dokáže rychle a odborně poradit v nejrůznějších oblastech zaměstnávání lidí, včetně personalistiky. V našem týmu je odbornicí na zpracování mezd pro cizince. Mzdové účetnictví pod jejíma rukama dostává řád a stabilitu.


15. 10. 2020

Comments


bottom of page