• Anna Pelikánová

Případová studie: Občanské sdružení neodvedlo DPH

Aktualizace: kvě 7


Jsme malé občanské sdružení. Kontrola z finančního úřadu zjistila, že jsme v říjnu 2013 neodvedli DPH. Nejsme plátci DPH.Popis situace:

Občanské sdružení, dle platné legislativy spolek, mělo v lednu 2014 kontrolu z finančního úřadu a vedení spolku bylo překvapeno, že i neplátce DPH musí ve zvláštních případech odvádět DPH.


Doporučení:

Náš daňový poradce oceňuje pečlivost Vaši paní účetní, která zpracovává účetnictví spolku. I když má 15-leté zkušenosti z účtárny v nadnárodní korporaci, účetnictví neziskovek je odlišné. V tomto případě opomenula § 6g až § 6i zákona o DPH.


Zákon o DPH zavedl od ledna 2013 nový status identifikované osoby. Věcně jde o osobu povinnou k dani, která nemá povinnost se registrovat jako plátce DPH ani se dobrovolně neregistrovala, a která pořizuje zboží z jiného státu EU v objemu přesahujícím 326.000 Kč (nebo pořizuje zboží, které je předmětem spotřební daně, nebo nový dopravní prostředek), případně přijímá služby od osob povinných k dani neusazených v tuzemsku (nebo dodání zboží s instalací nebo montáží, dodání zboží soustavami nebo sítěmi) nebo poskytuje služby s místem plnění v jiném členském státě určeným podle § 9 odst. 1(na rozdíl od přeshraničních dodávek zboží neplatí pro přeshraniční poskytování služeb žádné limity, které by umožňovaly dodávky nepodléhající režimu DPH). Výjimku tvoří případy, kdy je služba v jiném členském státě osvobozena. Jako plátce DPH se identifikovaná osoba chová pouze ve vztahu k přeshraničním kontraktům, nikoli ve vztahu k tuzemským plněním. Z tuzemských plnění nemusí odvádět DPH. Samozřejmě pak nemá nárok na odpočet daně.

  • Facebook Sociální Icon
  • LinkedIn Sociální Icon
  • YouTube Sociální Icon

©2019 by Účtujemeneziskovky.cz

photo by Stephanie Kristl