top of page
  • Obrázek autoraAnna Pelikánová

Nejsem plátce, ale musím odvést DPH!?

Aktualizováno: 31. 7. 2023

Zákon o DPH zavedl od ledna 2013 nový status identifikované osoby. Přesnou definici je možno nalézt v § 6g až § 6i zákona.


Co to znamená?

Dozvíte se v tomto článku.


Věcně jde o osobu povinnou k dani, která nemá povinnost se registrovat jako plátce DPH ani se dobrovolně neregistrovala, a která pořizuje zboží z jiného státu EU v objemu přesahujícím 326.000 Kč (nebo pořizuje zboží, které je předmětem spotřební daně, nebo nový dopravní prostředek), případně přijímá služby od osob povinných k dani neusazených v tuzemsku (nebo dodání zboží s instalací nebo montáží, dodání zboží soustavami nebo sítěmi) nebo poskytuje služby s místem plnění v jiném členském státě určeným podle § 9 odst. 1 (na rozdíl od přeshraničních dodávek zboží neplatí pro přeshraniční poskytování služeb žádné limity, které by umožňovaly dodávky nepodléhající režimu DPH). Výjimku tvoří případy, kdy je služba v jiném členském státě osvobozena.


Jako plátce DPH se identifikovaná osoba chová pouze ve vztahu k přeshraničním kontraktům, nikoli ve vztahu k tuzemským plněním. Z tuzemských plnění nemusí odvádět DPH. Samozřejmě pak nemá nárok na odpočet daně.


Identifikovaná osoba je registrována u příslušného finančního úřadu a zveřejněna v celostátním registru plátců DPH v České republice. Absence určité osoby v registru plátců DPH neznamená, že jde o osobu nepovinnou k dani anebo o osobu, která je neplátce DPH. Může rovněž jít o plátce, který jen nesplnil svou registrační povinnost.


Příklad 1: Pokud máme příjem z reklamního systému Google AdSense a nejsme plátci DPH, stává se z nás identifikovaná osoba, a to ode dne poskytnutí služby - tedy umístění reklamy z Google Adsense na svém webu. Umístěním této reklamy jsme totiž poskytli službu do jiného státu EU. Smluvní vztah přitom máme s irskou pobočkou amerického Googlu. Přihlášku k registraci identifikované osoby musíme podat do 15 dnů od umístění reklamy na webu.


Příklad 2: Pokud jedeme na služební cestu do DE, a např. při poruše auta musíme využít služeb opravny německého plátce, ode dne přijetí služby se stáváme identifikovanou osobou a máme povinnost odvést DPH v tuzemsku.


Pokud nám vznikne daňová povinnost, tak do 25. dne následujícího měsíce podáme přiznání k DPH, do kterého ale zapíšeme jen přeshraniční plnění. U tuzemských plnění totiž zůstáváme neplátcem DPH. Jestliže nám nevznikla daňová povinnost, tak přiznání nepodáváme (například když máme jen příjmy z Google AdSense, tak DPH odvede irská pobočka Googlu). Ale, protože jsme poskytli službu do EU podáme měsíční souhrnné hlášení pro EU.


Registrace identifikované osoby může být i dobrovolná.


Nově zavedený pojem „identifikovaná osoba“ však nenahrazuje pojem „osoba identifikovaná k dani“, neboť ta byla zákonem o DPH jako pojem zrušena a jedná se jen o jakousi podmnožinu identifikovaných osob.O autorce:

Ing. Anna Pelikánová

Hlavní účetní Connect Economic Group s.r.o.

Anna je uznávanou odbornicí na mnohá témata vedení účetnictví v ČR. Je za ní více než 20letá praxe z finančního vedení nadnárodních korporací i výrobních firem. Jako autorka odborných publikací a lektorka seminářů na téma Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace vzdělává další profesionály v oblasti účetnictví a daní v rámci celé ČR. Zodpovídá za profesionální služby, které klientům poskytujeme, a odborně vzdělává celý tým.


09. 02. 2015

Comentarios


bottom of page