top of page
  • Obrázek autoraŠárka Pelikánová

Liberační balíček III

Aktualizováno: 31. 7. 2023

Vláda ČR se usnesla na dalších opatřením v souvislosti s COVID-19, případně prodloužila platnost některých předchozích usnesení.


Co vše obsahuje a jaké dopady na vás bude mít v pořadí již třetí Liberační balíček se dozvíte níže v našem článku.

Vzhledem ke stále trvající situaci okolo pandemie schválila Vláda ČR další body, které určitým způsobem umožní daňovým poplatníkům se nyní soustředit na řešení aktuálních problémů a částečně jim uleví s nadměrnou administrativou spojenou s výběrem daní.


Zřejmě nejvíce diskutovaným bodem z celého Liberačního balíčku III je prodloužení lhůty, ke které je možné podávat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2019 a uhradit daň z něj vyplývající. Termín byl nakonec stanoven na 18.8.2020. Upozorňujeme však všechny, kdo mají povinnost podávat také přehledy o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení, tedy všechny OSVČ, že tento termín se neposunul a zůstává na datu 3.8.2020.


Dalším důležitým usnesením je automatické prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky. Pokud daňový poplatník prokáže, že se zpozdil s platnou daně v souvislosti s COVID-19, budou mu bez nutnosti podávat žádost o prominutí úroků tyto sankce odpuštěny v termínu mezi 12.3.-31.12.2020. Podmínkou je, že mu správce daně musel povolit posečkání daně na základě žádosti, kterou poplatník musel aktivně správci daně předložit.


Veškerá daňová opatření v Liberačním balíčku III jsou:

  • Faktické odložení přiznání a platby daně z nabytí nemovitých věcí do konce letošního roku (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).

  • Prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, zejména roušek, respirátorů, dezinfekčních prostředků apod., u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od 18. 5. 2020 do 31. 7. 2020.

  • Faktické posunutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů do 18. 8. 2020. Toto datum bylo zvoleno s ohledem na prodloužení lhůty pro projednání řádné účetní závěrky korporací (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).

  • Automatické prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklých od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 v případech, kdy bylo správcem daně individuálně povoleno posečkání či úhrada ve splátkách z důvodů souvisejících s koronavirem.

  • Prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad učiněných do konce roku 2020 (žádost o posečkání nebo splátkování daně, žádost o prominutí úroku z prodlení, žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení apod.)

  • Faktické posunutí lhůty pro oznámení osvobozeného příjmu do 18. 8. 2020 (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním).

  • Prominutí pokuty za opožděné podání vyúčtování zaměstnavatele (daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti), pokud k podání vyúčtování došlo do 31. 5. 2020.

  • Faktické posunutí lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2018 těm subjektům, u nichž došlo v průběhu roku 2019 ke změně způsobu uplatňování výdajů nebo k zahájení účtování, vedení daňové evidence apod. Termín pro podání a úhradu daně se posouvá do 18. 8. 2020 (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).


Doporučujeme jednotlivá usnesení vždy konzultovat s daňovým poradcem, který přesně dokáže opatření aplikovat na Váš konkrétní případ.


O autorce:

Ing. Šárka Pelikánová

Jednatelka a daňová specialistka Connect Economic Group s.r.o.

Šárka podporuje zvýšení finanční gramotnosti podnikatelů v ČR publikováním odborných článků nejen v médiích a v televizi. Vede naše oblíbené semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Ve 22 letech založila CEG, a od té doby se věnuje jeho rozvoji. Má za sebou také pracovní zkušenosti z Japonska, kde působila jako analytik v investičním fondu a zároveň tam studovala v rámci MBA programu.


11. 06. 2020Comments


bottom of page