top of page
  • Obrázek autoraAnna Pelikánová

DPH u nedobytných pohledávek v připravované novele zákona o DPH

Aktualizováno: 31. 7. 2023


Vystavili jste fakturu, ale klient Vám ji nezaplatil.

Ale vy už odvedli DPH!!!

Bohužel ve většině případů již nemůžete nárokovat odvedené DPH zpět.

Možná se ale blýská na lepší časy.Návrh novelizace zákona o DPH čeká na jednání Poslanecké sněmovny. Jednou z oblastí, která má doznat podstatných změn, je možnost opravy DPH u nedobytných pohledávek.

V průběhu roku 2019 má být možnost snížení dříve odvedené DPH rozšířena.


Pro insolvenční řízení, ve kterých soud rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka a která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti novely, má platit dosavadní úprava DPH. Současný § 44 zákona o DPH upravuje možnost snížení DPH dodavatele v případě, že mu odběratel nezaplatil a ocitl se v konkursu.


Podle nové úpravy (§ 46 až 46g, § 74a) se má postupovat i tehdy, pokud se původní zdanitelné plnění uskutečnilo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a veškeré skutečnosti rozhodné pro provedené opravy nastaly ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


Podle návrhu má být možné opravit základ daně v následujících situacích (§ 46 odst. 1):


a) pohledávka je vymáhána v exekučním řízení nejméně 2 roky a nebyla dosud zcela vymožena,

b) pohledávka byla vymáhána v exekučním řízení a tato exekuce skončila zastavením pro nemajetnost dlužníka,

c) dlužník se nachází v insolvenčním řízení, věřitel přihlásil svoji pohledávku, tato pohledávka byla zjištěna a přihlíží se k ní a insolvenční soud

rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka nebo o přeměně reorganizace v konkurs,schválil oddlužení,zastavil insolvenční řízení,

d) došlo ke smrti dlužníka,

e) bylo zahájeno a dosud neskončilo řízení podle písmen a) až d), věřitel uplatnil svá procesní práva směřující k uspokojení pohledávky, ale dosud nenastaly všechny skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně podle písmen a) až d) a uplynulo 5 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění.


O autorce:

Ing. Anna Pelikánová

Hlavní účetní Connect Economic Group s.r.o.

Anna je uznávanou odbornicí na mnohá témata vedení účetnictví v ČR. Je za ní více než 20letá praxe z finančního vedení nadnárodních korporací i výrobních firem. Jako autorka odborných publikací a lektorka seminářů na téma Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace vzdělává další profesionály v oblasti účetnictví a daní v rámci celé ČR. Zodpovídá za profesionální služby, které klientům poskytujeme, a odborně vzdělává celý tým.


01. 03. 2019

Comments


bottom of page