top of page
 • Obrázek autoraFilip Krejčí

Benefity pro zaměstnance

Aktualizováno: 31. 7. 2023

Daňový balíček schválený v červnu loňského roku představil dva zcela nové benefity pro zaměstnance.


Zaměstnavatelé tak již od ledna mohou svým pracovníkům nabídnout poukázky na knihy nebo na nákup zdravotnických prostředků.


V případě těchto dvou nově schválených zaměstnaneckých benefitů musí jít o nepeněžní plnění.


Zaměstnavatel musí takový příspěvek uhradit přímo poskytovateli služby nebo prostřednictvím poukazů. Takový benefit sice není možné zahrnout mezi daňově uznatelné náklady, pro zaměstnavatele přesto zůstává výhodou. Nezahrnuje se totiž do vyměřovacího základu zaměstnance a není třeba z něj odvádět sociální a zdravotní pojištění.


Benefit platí i pro rodinné příslušníky


Možnost pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis jako benefit od zaměstnavatele navíc platí i pro rodinné příslušníky zaměstnanců. Tento benefit se týká například dioptrických brýlí nebo zdravotní obuvi.


Příspěvek či poukaz na tištěné knihy je možné využít i na nákup například obrázkové knížky pro děti, mimo knihy, ve kterých reklama přesahuje 50 procent plochy.


Daňově uznatelné zaměstnanecké benefity (platí od ledna 2018):


 • Mobilní telefon, notebook a podobná zařízení nutná pro výkon práce a určená pro služební účely.

 • Pracovní oděvy a obuv.

 • Údržba pracovních oděvů.

 • Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky.

 • Náhrady za opotřebení vlastního nářadí.

 • Stravenky (závodní stravování) do výše 55 % z ceny jednoho jídla (stravenky) za směnu, která trvá min. 3 hodiny.

 • Pitná voda na pracovišti.

 • Cestovní náhrady, včetně kapesného při zahraničních cestách, do limitů a po krácení dle zákoníku práce.

 • Vzdělávání, kurzy, školení, školné související s činností zaměstnavatele (zvyšování i prohlubování kvalifikace).

 • Příspěvek na cestovné MHD dle vnitřní směrnice.

 • Přechodné ubytování zaměstnanců do 3500 Kč měsíčně, pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště.

 • Závodní preventivní péče.

 • Pojistné na penzijní a životní pojištění do 50 tisíc korun za rok dohromady pro penzijní (důchodové) připojištění a životní pojištění při splnění podmínek (zvýšení z 30 tisíc korun na 50 tisíc korun od roku 2017).


Mezi nejoblíbenější benefity, přestože daňově uznatelnými náklady nejsou, již tradičně patří nejrůznější kulturní a sportovní poukázky nebo třeba poukazy na nákup dovolené do 20 tisíc korun za rok. I tento benefit mohou využít rodinní příslušníci zaměstnanců.


Tyto benefity může zaměstnavatel v některých případech hradit paušální částkou, a to až do jím stanovené výše. Ta musí být zaměstnavatelem stanovena na základě kalkulace skutečných výdajů. Jde o příspěvky na údržbu pracovních oděvů, náhrady za opotřebení vlastního nářadí, nákup ochranných pomůcek nebo právě o cestovní náhrady.


O autorovi:

Ing. Filip Krejčí

Filip má více než 10letou praxi z vedení finančního a mzdového účetnictví obchodních korporací. Má zkušenosti s finančním řízením firem a vedením účetních týmů. Své znalosti a dlouholeté zkušenosti předává jako uznávaný lektor prostřednictvím odborných kurzů a seminářů dalším profesionálům v oblastech účetnictví, daní a mezd. Vedení účetnictví v jeho podání je profesionální a pochopitelné pro všechny.


29. 11. 2018

Comments


bottom of page