Sazby zahraničního stravného pro rok 2019 byly vyhlášeny vyhláškou 254/2018 Sb. Např.:

 • pro Německo, Rakousko, Itálii, Francii zůstává i pro rok 2019 stravné ve stejné výši jako pro rok 2018, tj. ve výši 45 €,
 • pro Slovensko bude v příštím roce také stejné jako v roce 2018, tj. ve výši 35 €,
 • v případě Polska se sazba stravného zvyšuje z letošních 35 € na 40 € pro rok 2018.


Při určení maximální výše stravného, která je na straně zaměstnance příjmem osvobozeným od daně, je rozhodující doba strávená v příslušném kalendářním dni mimo území ČR (§ 170 odst. 3 zákoníku práce):

 • v plné výši, pokud činí déle než 18 hod
 • ve výši 2/3, pokud činí déle než 12 hod, nejvýše však 18 hod
 • ve výši 1/3, pokud činí alespoň1 hod, nejvýše však 12 hod. Pokud za daný den náleží tuzemské stravné (pokud tedy tuzemská část pracovní cesty trvá v daném dni alespoň 5 hod), tak musí zahraniční část pracovní cesty trvat déle než 5 hod.


Zahraniční stravné se krátí z důvodu bezplatného poskytnutí jídla podle § 179 odst, 3 ZPr popř. podle odst. 4 nenáleží stravné vůbec. Za každé bezplatné jídlo se stravné (má-li být osvobozeno od daně z příjmů) krátí o hodnotu

 • 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby,
 • 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby,
 • 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.


Zahraniční stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během zahraniční pracovní cesty, která trvá:

 • 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,
 • 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.


Kapesné poskytované zaměstnavatelem je osvobozeno od daně až do výše stanovené § 180 ZPr, tj. do výše 40 % zahraničního stravného. Krácení stravného z důvodu bezplatného poskytnutí jídla nemá vliv na limit kapesného. Právní jistotu v dané věci přinesla novelizace zákoníku práce od 1.10.2015, která odkaz v § 180 doplnila, že jde o 40 % stravného stanoveného podle § 179 odst. 2 a 3 (nikoli podle § 179).

Následující tab obsahuje výpočet kráceného stravného, max sazby kapesného, které jsou na straně zaměstnance osvobozeny od daně. Tabulka je zpracována pro celodenní sazby stravného 35 € (v roce 2019 např. Slovensko), 40 € (v roce 2019 např. Polsko) a 45 € (např. Německo, Rakousko, Itálie, Francie).

Denní sazba stravného

déle než 18 hod

za každé jídlo - stravné v plné výši

déle než 12 hod, nejvýše však 18 hod – stravné ve výši 2/3

alespoň 1 hod (pokud tuzemská část pracovní cesty netrvá v daném dni alespoň 5 hod) resp. více než 5 hod (pokud tuzemská část pracovní cesty trvá v daném dni alespoň 5 hod), nejvýše však 12 hod - stravné ve výši 1/3

35 €

35 € (bez jídla)

26,25 € (1 jídlo)

17,50 € (2 jídla)

8,75 € (3 jídla)

kapesné až 14,00 €

23,33 € (bez jídla)

15,17 € (1 jídlo)

7,00 € (2 jídla)

kapesné až 9,33 €

11,67 € (bez jídla)

3,50 € (1 jídlo)

kapesné až 4,67 €

40 €

40 € (bez jídla)

30,00 € (1 jídlo)

20,00 € (2 jídla)

10,00 € (3 jídla)

kapesné až 16,00 €

26,67 € (bez jídla)

17,33 € (1 jídlo)

8,00 € (2 jídla)

kapesné až 10,67 €

13,33 € (bez jídla)

4,00 € (1 jídlo)

kapesné až 5,33 €

45 €

45 € (bez jídla)

33,75 € (1 jídlo)

22,50 € (2 jídla)

11,25 € (3 jídla)

kapesné až 18,00 €

30 € (bez jídla)

19,50 € (1 jídlo)

9,00 € (2 jídla)

kapesné až 12,00 €

15 € (bez jídla)

4,50 € (1 jídlo)

kapesné až 6,00 €


Anna Pelikánová

Lektorka kurzů zaměřené převážně na daně a účetnictví v neziskových organizacích. Za sebou má více než 20 let zkušeností z vedení účetních oddělení v nadnárodních společnostech. Problematikou neziskových organizací se zabývá již několik let a některým neziskovkám pomáhá s jejich problémy.

Máte podobný dotaz?
Neváhejte mi napsat, ráda Vám obratem poradím.