1. Kursové rozdíly- v § 17 a 25 vyhlášky č. 504/2002 Sb. dochází k vypuštění účtování tzv. kursových rozdílů aktivních a pasivních. Kursové rozdíly mají vždy pouze dopad výsledkový. Úpravy rozvahového účtování kursových rozdílů byly současně vypuštěny i z § 42 vyhlášky, upravujícího metodu kursových rozdílů.
  2. Změna stavu zásob a aktivace materiálu, zboží, vnitropodnikových služeb a dlouhodobého majetku již nebude účtována prostřednictvím výnosů, ale přes náklady účetní jednotky. Jedná se o novou úpravu v § 26 odst. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Zavádějí se položky: A.II.7 Změna stavu zásob vlastní činnosti; A.II.8 Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb a A.II.9. Aktivace dlouhodobého majetku. Jde o významnou změnu účetní metody.
  3. Zrušení vykazování zřizovacích výdajů v dlouhodobém majetku.
  4. Rezervy a opravné položky: v § 37 a 40 vyhlášky č. 504/2002 Sb. najdeme, že částečné snížení nebo zrušení opravných položek se bude účtovat ve prospěch nákladů, stejně tak jako použití, částečné snížení nebo zrušení rezerv.
  5. Vymezení hlavní a hospodářské činnosti: nový § 5a pro účely vyhlášky č. 504/2002 Sb. vymezuje hlavní a hospodářskou činnost. Jedná se o přesun z § 28.

Anna Pelikánová

Lektorka kurzů zaměřené převážně na daně a účetnictví v neziskových organizacích. Za sebou má více než 20 let zkušeností z vedení účetních oddělení v nadnárodních společnostech. Problematikou neziskových organizací se zabývá již několik let a některým neziskovkám pomáhá s jejich problémy.

Máte podobný dotaz?
Neváhejte mi napsat, ráda Vám obratem poradím.