Pro rok 2016 nedošlo k žádným změnám k silniční dani. Stát ale zvažuje, že uvalí silniční daň plošně na všechny majitele osobních aut v České republice.

Základním právním předpisem je zákon č. 16/1993 Sb. o dani silniční, rozdělení vozidel najdeme v zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, druhy registračních značek jsou ve Vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel.

Vždy vycházíme z údajů technického průkazu vozidla, protože tam jsou ty nejdůležitější údaje: provozovatel vozidla (osoba, platí silniční daň), datum první registrace vozidla (pro snižování sazeb daně, pokud od první registrace neuplynulo 9 let), druh a kategorie vozidla (pro správné zdanění vozidla), obsah motoru u osobních aut nebo u ostatních vozidel počet náprav a povolené zatížení (pro základ daně).

Aby vozidlo bylo předmětem daně silniční, musí být zároveň splněny tyto podmínky: musí se jednat o silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla; registrovaná v ČR a provozovaná v ČR.

Příklad: Pokud by k podnikání bylo použito vozidlo registrované na Slovensku, není předmětem daně silniční. Stejně tak, pokud by vozidlo registrované v ČR bylo pro podnikání Slovensku, také není předmětem daně silniční. Pokud vozidlo používáte v souvislosti s § 9 ZDP, tzn. s pronájmem, vozidlo předmětem daně silniční nebude.

Předmětem daně silniční je vozidlo tehdy, pokud je skutečně používáno (za každý měsíc zvlášť). Výjimku tvoří skupina veřejně prospěšných poplatníků. Veřejně prospěšní poplatníci silniční daň platit nemusí v případě, že jim nevzniknou zdanitelné příjmy.

Termíny záloh na daň silniční: 15.4.; 15.7.; 15.10.; 15.12.


Anna Pelikánová

Lektorka kurzů zaměřené převážně na daně a účetnictví v neziskových organizacích. Za sebou má více než 20 let zkušeností z vedení účetních oddělení v nadnárodních společnostech. Problematikou neziskových organizací se zabývá již několik let a některým neziskovkám pomáhá s jejich problémy.

Máte podobný dotaz?
Neváhejte mi napsat, ráda Vám obratem poradím.