Jedná se o případy, kdy fyzická osoba vykonává pro právnickou osobu činnost jako člen jejího orgánu, přičemž nemá uzavřenou smlouvu o výkonu funkce člena orgánu, nebo tato smlouva je uzavřena ale bez odměny.

Kromě jednatelů s.r.o. se taky může jednat o případy, kdy členové orgánu neziskových organizací vykonávají činnost bezplatně, ale jsou jim poskytované cestovní náhrady.

I při bezúplatném vykonávání funkce člena PO, může fyzickou osobou uplatnit u příjmů uvedených v § 6 odst. 7 ZDP vyloučení ze zdanění a u příjmů uvedených v § 6 odst. 9 ZDP osvobození od daně.

V rámci bezúplatného výkonu funkce fyzickou osobou vznikají právnické osobě související náklady, přičemž obě strany se mohou dohodnout, jakým způsobem právnická osoba tyto náklady ponese:

 Jedná se zejména o tyto náklady:

  • Ubytování
  • Doprava
  • Školení
  • Cestovní náhrady (stravné)
  • Nutné vedlejší výdaje (parkovné)
  • Zajištění výpočetní a komunikační techniky a související telekomunikační služby

Smyslem vynětí ze zdanění položek uvedených v § 6 odst. 7 ZDP a osvobození od daně položek uvedených v § 6 odst. 9 ZDP je zabránit zdanění v situacích, kdy u fyzické osoby reálně nedochází ke zvýšení jejího majetku, ale náhrady přijaté od „zaměstnavatele“ mají pouze pokrýt související výdaje „zaměstnance“ (oba pojmy uvedené v uvozovkách jsou zde ve smyslu § 6 odst. 2 ZDP). Přitom tyto výdaje jsou hrazeny buď v prokázané výši (§ 6 odst. 7 písm. c) ZDP) nebo jde o paušalizované náhrady (§ 6 odst. 7 písm. a) ZDP), popř. jde o nepeněžní příjmy, jejichž reálnou hodnotu pro zaměstnance nelze spolehlivě vyčíslit (§ 6 odst. 9 písm. a) ZDP).


Anna Pelikánová

Lektorka kurzů zaměřené převážně na daně a účetnictví v neziskových organizacích. Za sebou má více než 20 let zkušeností z vedení účetních oddělení v nadnárodních společnostech. Problematikou neziskových organizací se zabývá již několik let a některým neziskovkám pomáhá s jejich problémy.

Máte podobný dotaz?
Neváhejte mi napsat, ráda Vám obratem poradím.