top of page
  • Obrázek autoraAnna Pelikánová

Silniční daň

Aktualizováno: 31. 7. 2023


Kdo používá vozidlo k samostatné činnosti (podnikání), musí za něj zaplatit silniční daň.


Termín pro podání daňového přiznání k dani silniční je do 31. ledna kalendářního roku, který následuje po zdaňovacím období. I kdyby daňové přiznání podával daňový poradce, neprodlužuje se termín podání o tři měsíce!


Pro rok 2016 nedošlo k žádným změnám k silniční dani. Stát ale zvažuje, že uvalí silniční daň plošně na všechny majitele osobních aut v České republice.


Základním právním předpisem je zákon č. 16/1993 Sb. o dani silniční, rozdělení vozidel najdeme v zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, druhy registračních značek jsou ve Vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel.


Vždy vycházíme z údajů technického průkazu vozidla, protože tam jsou ty nejdůležitější údaje: provozovatel vozidla (osoba, platí silniční daň), datum první registrace vozidla (pro snižování sazeb daně, pokud od první registrace neuplynulo 9 let), druh a kategorie vozidla (pro správné zdanění vozidla), obsah motoru u osobních aut nebo u ostatních vozidel počet náprav a povolené zatížení (pro základ daně).


Aby vozidlo bylo předmětem daně silniční, musí být zároveň splněny tyto podmínky: musí se jednat o silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla; registrovaná v ČR a provozovaná v ČR.


Příklad: Pokud by k podnikání bylo použito vozidlo registrované na Slovensku, není předmětem daně silniční. Stejně tak, pokud by vozidlo registrované v ČR bylo pro podnikání Slovensku, také není předmětem daně silniční. Pokud vozidlo používáte v souvislosti s § 9 ZDP, tzn. s pronájmem, vozidlo předmětem daně silniční nebude.


Předmětem daně silniční je vozidlo tehdy, pokud je skutečně používáno (za každý měsíc zvlášť). Výjimku tvoří skupina veřejně prospěšných poplatníků. Veřejně prospěšní poplatníci silniční daň platit nemusí v případě, že jim nevzniknou zdanitelné příjmy.


Termíny záloh na daň silniční: 15.4.; 15.7.; 15.10.; 15.12.O autorce:

Ing. Anna Pelikánová

Hlavní účetní Connect Economic Group s.r.o.

Anna je uznávanou odbornicí na mnohá témata vedení účetnictví v ČR. Je za ní více než 20letá praxe z finančního vedení nadnárodních korporací i výrobních firem. Jako autorka odborných publikací a lektorka seminářů na téma Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace vzdělává další profesionály v oblasti účetnictví a daní v rámci celé ČR. Zodpovídá za profesionální služby, které klientům poskytujeme, a odborně vzdělává celý tým.


11. 01. 2017

Commenti


bottom of page