top of page
  • Obrázek autoraKvěta Tůmová

OSVČ a nárok na ošetřovné ve 2.vlně COVID-19

Aktualizováno: 31. 7. 2023

Podnikatelům, kterým nařízení o uzavření škol a sociálních zařízení významně zkomplikovalo výkon jejich podnikatelské činnosti, jelikož místo podnikání pečují o své děti či handicapované osoby, stát bude nyní vyplácet ošetřovné. Jaké jsou podmínky pro výplatu ošetřovného, v jaké výši ho mohou OSVČ čerpat a za jaké období bude vypláceno? Více informací se dozvíte v našem článku.


OSVČ, které z důvodu uzavření škol a sociálních zařízení přestali vykonávat svou výdělečnou činnost a místo svého podnikání začali pečovat o dítě do 10 let či o handicapovaného člověka, mohou od 9.11.2020 do 9.12.2020 žádat o ošetřovné z programu COVID „Ošetřovné pro OSVČ“. Je na to vyhrazen rozpočet ve výši 250 mil. Kč.


Dotace za 1 kalendářní den činí 400 Kč (včetně víkendů a svátků) a týká se období od 14.10.2020, kdy došlo k uzavření škol. Za dny 29.10. a 30.10., kdy probíhaly podzimní prázdniny, dotace nenáleží. Za říjen lze tedy žádat o ošetřovné maximálně za 16 dnů, tzn. OSVČ dostane za těchto 16 dnů vyplaceno 6.400 Kč.


K žádosti o ošetřovné není potřeba dokládat žádné potvrzení o uzavření školského zařízení ani o uzavření zařízení sociální péče. Formulář (žádost) je k dispozici na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.


Pozor, ošetřovné není možné kombinovat s Kompenzačním bonusem vypláceným Ministerstvem financí!

Kdo má nárok na ošetřovné?

OSVČ na hlavní činnost, která nemůže plnohodnotně vykonávat svou podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

- dítě, které nemůže navštěvovat školu nebo školské zařízení na území České republiky z důvodu jejího uzavření na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je mladší 10 let, nebo

- předškolní dítě, které nemůže navštěvovat školské zařízení na území České republiky z důvodu nařízení karantény nebo uzavření školského zařízení v souvislosti s šířením infekce COVID-19 (týká se zejména školek, dětských skupin apod.), nebo

- nezaopatřené dítě maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pokud nemůže navštěvovat školu (podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo

- osobu, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která byla umístěna dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.

Kdo nemá nárok na ošetřovné?

- společník veřejné obchodní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost,

- komplementář komanditní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost

- statutární orgán nebo člen statutárního orgánu obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů,

pokud nedoloží, že je OSVČ na hlavní činnost!!!!


- Dále OSVČ podnikající na vedlejší činnost z důvodu pobírání invalidního nebo starobního důchodu nebo proto, že má tato OSVČ jiné zaměstnání, či má nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenskou z důvodu těhotenství a porodu.

- Nárok nemá také OSVČ podnikající na vedlejší činnost z důvodu, že osobně pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s OSVČ v domácnosti, není-li osobou blízkou.


O autorce:

Ing. Květa Tůmová

Vedoucí mzdového oddělení Connect Economic Group

Květa se svým týmem zpracovává mzdy pro tisícovky zaměstnanců. Dokáže podnikatelům poradit také v oblasti získání dotací na zaměstnance. V našem týmu je specialistkou na zpracování mezd pro osoby se zdravotním postižením. Přednáší a vede naše semináře a Kurzy mzdového účetnictví.


16. 11. 2020

Comments


bottom of page