top of page
  • Obrázek autoraKvěta Tůmová

Kurzarbeit - náhrady mezd v období COVID-19

Aktualizováno: 31. 7. 2023


Na jednání vlády dnes 31.3.2020 došlo ke shodě a byly schváleny 2 varianty poskytování příspěvků na náhrady mezd. Jedná se o variantu A a B.


Varianta A zahrnuje tyto situace:


- Nařízení karantény příslušným úřadem - v tomto případě zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 60% průměrného redukovaného výdělku


- Nucené uzavření provozu na základě krizového opatření - v tomto případě zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100% průměrného výdělku


Zaměstnavatelům bude poskytnut příspěvek ve výši 80% z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů (tzn. ze superhrubé mzdy). Max. výše poskytnutého příspěvku je stanovena na 39.000 Kč.


Varianta B zahrnuje související hospodářské potíže z důvodu šíření koronaviru, a to dle druhu překážky v práci na straně zaměstnavatele. Jde o situace výpadku pracovníků, výpadku vstupů nebo snížení poptávky:


- nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30% zaměstnanců) – v tomto případě zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100% průměrného výdělku


- omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – v tomto případě zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 80% průměrného výdělku


- omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – v tomto případě zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 60% průměrného výdělku


Ve všech těchto případech v rámci varianty B bude zaměstnavatelům poskytnut příspěvek ve výši 60% z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů (tzn. ze superhrubé mzdy). Max. výše poskytnutého příspěvku je stanovena na 29.000 Kč.


Zaměstnavatel (žadatel o příspěvek) musí splňovat tyto podmínky:

- zaměstnavatel musí dodržovat Zákoník práce

- zaměstnanec, na jehož mzdu zaměstnavatel žádá o příspěvek, nesmí být ve výpovědi

- zaměstnavatel musí za dotyčného zaměstnance odvést zákonné odvody a vyplatit mu náhradu mzdy

- zaměstnanec musí být v pracovním poměru a musí za něj být odváděno zákonné pojistné

- musí se jednat o podnikovou sféru


Nejprve zaměstnavatelé vyplatí mzdy a uhradí zákonné odvody a následně požádají o refundaci. Během vyplácení příspěvků bude prováděn plošný systém kontrol.


Metodika se všemi konkrétními podmínkami pro poskytování příspěvků bude k dispozici na stránkách MPSV.


Program Antivirus bude odstartován k 1. 4. 2020. Zaměstnavatelé budou moci žádat o náhrady mezd za období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020. Toto období bude v závislosti na vývoji situace možná prodlouženo, nicméně nyní je stanoveno do 30. 4. 2020.


Od 6. 4. 2020 bude spuštěna webová aplikace, vše bude probíhat plně elektronicky, na stránkách Úřadu práce bude spuštěn seznam nejčastějších dotazů a je apelováno na to, aby Úřady práce nebyly zatěžovány telefonickými dotazy ze strany veřejnosti.


Jakmile budou schváleny další detaily, ihned Vás budeme informovat.


O autorce:

Ing. Květa Tůmová

Vedoucí mzdového oddělení Connect Economic Group

Květa se svým týmem zpracovává mzdy pro tisícovky zaměstnanců. Dokáže podnikatelům poradit také v oblasti získání dotací na zaměstnance. V našem týmu je specialistkou na zpracování mezd pro osoby se zdravotním postižením. Přednáší a vede naše semináře a Kurzy mzdového účetnictví.


31. 03. 2020コメント


bottom of page