top of page
  • Obrázek autoraŠárka Pelikánová

Důchodové a zdravotní pojištění OSVČ pro rok 2021

Aktualizováno: 31. 7. 2023

S každým rokem se lehce mění výše minimálních záloh na důchodové a zdravotní pojištění pro OSVČ. Ani tento rok není výjimkou a většina živnostníků by měla zbystřit. O kolik, proč a pro koho se mění výše těchto záloh vám přibližujeme ve stručném a srozumitelném článku.V roce 2021 se opět výšila minimální mzda, od které se nepřímo odvíjí také výše odvodů na důchodové a zdravotní pojištění. Minimální mzda totiž také zvyšuje očekávanou průměrnou mzdu pro českou ekonomiku, a právě z ní se vypočítává tzv. minimální vyměřovací základ. Z něj se pak odvozuje minimální výše záloh na důchodové a zdravotní pojištění.

Ne všichni OSVČ však mají možnost platit pouze tyto minimální výše záloh. Rozhodujícím je daňový základ (tedy zjednodušeně řečeno příjmy očištěné o výdaje) z předchozího roku. Část z něj tvoří vyměřovací základ pro výpočet důchodového a zdravotního pojištění.

Minimální vyměřovací základ po zaokrouhlení pro důchodové pojištění za rok 2021 činí

8 861 Kč.

Minimální vyměřovací základ po zaokrouhlení pro zdravotní pojištění za rok 2021 činí 17 721 Kč.


Tyto hodnoty jsou rozhodující pro ty OSVČ, kteří mají podnikání registrované jako svoji hlavní činnost. Ti OSVČ, kteří tyto hranice překročí, musí odvádět zálohy vyšší, než jsou ty minimální. Pokud nedosáhne jejich vyměřovací základ ani této výše, přesto musí hradit měsíčně alespoň minimální odvody na důchodové a zdravotní pojištění. To platí i pro případy, kdy OSVČ vykazuje ztrátu za předchozí zdaňovací období.


Minimální povinné zálohy pro OSVČ (hlavní činnost) na rok 2021:

  • na důchodové pojištění 2588 Kč,

  • na zdravotní pojištění 2393 Kč.

Celkově se náklady na minimální pojistné meziročně zvedly o 85 Kč.


Minimální zálohy pro OSVČ (vedlejší činnost) na rok 2021:

- na důchodové pojištění 1036 Kč (v případě, že jeho daňový základ za předchozí zdaňovací období je vyšší než 83 603 Kč, v roce 2021 to bude částka 85 058 Kč),

- na zdravotní pojištění není nutné hradit za měsíce, kdy byl OSVČ na vedlejší činnost.


Pozor na paušální daň

Pozor, toto zvýšení a pravidelné placení záloh na důchodové a zdravotní pojištění se netýká pro rok 2021 těch OSVČ, kteří se úspěšně přihlásili k tzv. paušální dani právě pro rok 2021. O té jsme vás informovali již v předešlém článku Paušální daň pro OSVČ.


Kdy začít hradit novou výši záloh?


Klasicky se záloha na důchodové pojištění musí uhradit nejpozději do konce daného měsíce. Změnu v úhradách záloh na důchodové pojištění však proveďte až v měsíci podání povinných přehledu o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení za rok 2020. OSVČ je povinna tyto přehledy podat do jednoho měsíce od zákonného termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů. Právě z tohoto přehledu vyplyne, jaká je nová výše vašich záloh.


Samozřejmě, pokud začnete podnikat až v roce 2021, začínáte platit novou výši minimálních záloh na důchodové pojištění hradit ihned v měsíc zahájení podnikání.


Zálohu za zdravotní pojištění je nutné zaplatit nejpozději do 8. dne následujícího měsíce, tedy například zálohu za únor 2021 musíte uhradit do 8. března 2021. Novou výši minimální zálohy na zdravotní pojištění má každý poplatník povinnost začít platit již od ledna, nejpozději tedy do 8.února 2021.


Vyměřovací základ pro výpočet důchodového pojištění

V případě, že OSVČ podniká celý rok, tedy 12 měsíců, vyměřovací základ pro výpočet záloh na důchodové pojištění je stanoven jako polovina z jedné dvanáctiny daňového základu předchozího roku. Sazba důchodového pojištění zůstává i jako minulý rok na 29,2 %. Vyměřovací základ pak vynásobíte sazbou 29,2 % a tak zjistíte, kolik byste měli odvádět na sociálním pojištění.


Vyměřovací základ pro výpočet zdravotního pojištění

Výpočet záloh na zdravotní pojištění se odvozuje opět od vyměřovacího základu, kterým je polovina z daňového základu. Sazba zdravotního pojištění opět zůstává stejná na 13,5 %. Vyměřovací základ vynásobíte sazbou 13,5 %, a tak určíte, kolik byste měli odvádět na zdravotním pojištění.


Vedlejší podnikatelská činnost a zálohy

Pakliže podnikáte jako OSVČ na vedlejší činnost, protože například stále studujete, jste v penzi nebo máte stálé zaměstnání, zálohy na sociální pojištění se vás týkají pouze v případě, že váš daňový základ v roce 2020 přesáhnul částky 83 603 Kč. V roce 2021 bude rozhodující částka 85 058 Kč.


Zdravotní pojištění pak z vedlejší činnosti platíte až od druhého roku podnikání, a to pouze ze skutečně dosaženého zisku v předchozím roce. Pakliže jste však zaměstnanci, nemusíte platit žádné zálohy, pojistné se vám doměří až po podání přehledu o příjmu.


O autorce:

Ing. Šárka Pelikánová

Jednatelka a daňová specialistka Connect Economic Group s.r.o.

Šárka podporuje zvýšení finanční gramotnosti podnikatelů v ČR publikováním odborných článků nejen v médiích a v televizi. Vede naše oblíbené semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Ve 22 letech založila CEG, a od té doby se věnuje jeho rozvoji. Má za sebou také pracovní zkušenosti z Japonska, kde působila jako analytik v investičním fondu a zároveň tam studovala v rámci MBA programu.


05. 02. 2021Comments


bottom of page