top of page
  • Obrázek autoraAnna Pelikánová

Daňová ztráta u neziskových organizací

Aktualizováno: 31. 7. 2023


Podmínky uplatnění odpočtu daňové ztráty na jednoduchém příkladu.

Podmínky uplatnění odpočtu daňové ztráty jsou podle § 34 odst. 1 ZDP následující:

ztráta vznikla a byla vyměřena (podle § 38n ZDP) za předchozí zdaňovací období nebo jeho část, nejdéle však v pěti zdaňovacích obdobích (pro ztrátu vzniklou a vyměřenou do konce období započatého v roce 2003 v sedmi zdaňovacích obdobích) následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje, za předpokladu, že nedošlo v období, za které se ztráta uplatňuje, k podstatné změně oproti období, za které byla ztráta vyměřena (§ 38na ZDP).


Hlavní ztrátová činnost není u neziskových organizací obecně předmětem daně z příjmů.


Pouze v případě, kdy je vedlejší činnost ztrátová, resp. její ztráta převyšuje případný zisk hlavní činnosti, vykáže nezisková organizace výslednou daňovou ztrátu, kterou pak může v souladu s § 34 odst. 1 ZDP uplatnit v následujících zdaňovacích obdobích (s výjimkou obecně prospěšných společností, § 34 odst. 11 ZDP).


Daňová ztráta může neziskovce vzniknout pouze z doplňkové činnosti. Z hlavní činnosti nemůže, viz § 18a). Pokud je hlavní činnost ztrátová, nebo i některá z doplňkových činností, vyjme se z nákladů a výnosů úplně a nikde v daňovém přiznání se neuvádí. Takže do daňového přiznání se uvádí pouze zisková doplňková činnost neovlivněna ztrátami z jiných činností.


NAPŘ.: Tělovýchovná jednota provozuje hřiště, jehož provoz jí stojí 100 000 Kč. Protože se jedná o nekrytou venkovní plochu, bylo ji možno v daném roce využívat pouze 200 dnů (jinak je sníh nebo mokro). Členové TJ měli na hřiště přístup zdarma 100 dní a zbylých 100 dní bylo pronajato jiné organizaci za smluvní cenu.

Za hlavní neziskovou činnost tak bude za daný rok u hřiště vykázáno 50 000 Kč výdajů (polovina celoroční částky) a žádné příjmy, vzniklá ztráta 50 000 Kč nesmí ovlivnit daňový základ TJ. Zbylých 50 000 Kč je třeba rozpočítat na dny poskytnutí hřiště cizím osobám, tj. na 100 dní = 500 Kč/den. Pokud bude dosažený příjem nižší, bude ztráta snižovat základ daně TJ, bude-li příjem vyšší, bude zisk zdaněn, resp. zvyšuje základ daně z ostatní zdanitelné činnosti TJ.O autorce:

Ing. Anna Pelikánová

Hlavní účetní Connect Economic Group s.r.o.

Anna je uznávanou odbornicí na mnohá témata vedení účetnictví v ČR. Je za ní více než 20letá praxe z finančního vedení nadnárodních korporací i výrobních firem. Jako autorka odborných publikací a lektorka seminářů na téma Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace vzdělává další profesionály v oblasti účetnictví a daní v rámci celé ČR. Zodpovídá za profesionální služby, které klientům poskytujeme, a odborně vzdělává celý tým.


01. 05. 2015

Comments


bottom of page