• Facebook Sociální Icon
  • LinkedIn Sociální Icon
  • YouTube Sociální Icon

©2019 by Účtujemeneziskovky.cz

photo by Stephanie Kristl

  • Květa Tůmová

COVID-19: Jak postupovat při podání žádosti o příspěvek na náhrady mezd?


Krok za krokem Vám níže vysvětlujeme, jak máte jakožto zaměstnavatel podat žádost o příspěvek na náhradu mzdy.


Upozorňujeme, že přesná metodika bude zveřejněna až příští týden.


Krok č. 1: zaměstnavatel předloží Úřadu práce ČR žádost (formulář se připravuje)

Z důvodu finančního sledování zaměstnavatel v žádosti rovněž uvede předpokládaný objem finančních prostředků.


Krok č. 2: bude uzavřena rámcová dohoda

V dohodě budou kromě standardních identifikačních údajů uvedena i období, za které bude příspěvek poskytován.


Krok č. 3. příspěvek bude poskytnut až na základě předloženého vyúčtování

Vyúčtování se předkládá do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci vyúčtovávaném. Může být předloženo před vyplacením náhrad mezd zaměstnancům a provedením zákonných odvodů!


Krok č. 4: Ve vyúčtování zaměstnavatel uvede režim, za který pro zaměstnance požaduje refundaci náhrady mzdy nebo platu, rozsah překážek v práci a výši vyplacené náhrady mzdy.


Na vyúčtování pak v závislosti na výši vyplacené náhrady mzdy a režimu bude uvedena výše příspěvku Úřadu práce ČR.


Ve schválených režimech A (= nařízení karantény zaměstnancům) a B (= zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu) při vyúčtování zaměstnavatel již další věci nedokládá (aktuální stav).


Příspěvky za březen budou poskytnuty nejdříve v dubnu 2020 a budou moci být poskytnuty i před výplatním termínem zaměstnavatele, tj. bude poskytován na vzniklé náklady, které však ze strany zaměstnavatele nebudou muset být vyplaceny před poskytnutím příspěvku.

V tomto případě bude ale záviset na rychlosti administrace, na výplatu je standardně 30 dnů ode dne předložení vyúčtování.


Je potřeba upozornit, že zatím nebylo jasně stanoveno, zda bude příspěvek poskytován na vyplacené čisté mzdy nebo i na povinné odvody pojistného. To by velmi ovlivnilo konečnou částku, o kterou bude moci zaměstnavatel požádat. Ověřovali jsme si vše i na úřadu práce, bohužel ani tam zatím nemají konkrétní informace.


Právě se připravuje se metodika, ve které bude přesně popsáno, jakým způsobem budou příspěvky poskytovány, zda se bude příspěvek týkat jen čistých mezd nebo i povinných odvodů. Metodika by měla být připravena během jednoho týdne.


O podrobnostech budeme dále informovat!