top of page
  • Obrázek autoraKvěta Tůmová

8 nejčastějších chyb při podávání žádostí o náhradu mezd (tzv. kurzarbeit)

Aktualizováno: 31. 7. 2023


Zaměstnavatelé narážejí při vyplňování žádostí o náhrady mezd na nepochopení některých pokynů, a proto se dopouštějí často podstatných chyb. Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí, že až dvě třetiny žádostí neobsahují správné informace nebo nejsou úplné. Úřady práce pak takové žádosti vrací k opravám a celý proces žádání o náhradu mezd se protahuje. Proto Vám přinášíme návod, na co si dát pozor, a jak předcházet 8 nejčastějším chybám.


Jestliže i Vy žádáte o náhradu mezd, tzv. kurzarbeit, veškeré informace o podání žádosti naleznete v našem článku Jak postupovat při podání žádosti o příspěvek na náhradu mezd. Článek si můžete přečíst ZDEČeho se tedy máte vyvarovat, aby Vaše žádost o kurzarbeit byla schválená bez zbytečných průtahů?


1. Dejte si pozor na vyplnění všech potřebných údajů! Úřad práce ČR pak nemůže například jednoznačně identifikovat, o jaký subjekt se jedná. Zkontrolujte si vyplnění správného IČ žadatele – někdy může dojít po vyplnění názvu žadatele k automatickému vyplnění IČ. Pokud bude vyplněno nesprávně, nemůže být žadateli přiznán příspěvek! Nezapomeňte též na vyplnění čísla bankovního účtu, kam žádáte zaslat příspěvek.


2. Nezapomeňte přiložit doklad o zřízení bankovního účtu Předložení dokladu o zřízení účtu je povinnou součástí všech žádostí. Je tak zajištěno, aby peníze byly vyplaceny na účet, který je prokazatelně účtem příjemce příspěvku.


3. Nepřejmenovávejte již jednou vygenerované dokumenty.

Každý vygenerovaný název dokumentu je ojedinělý a je v systému spojený s konkrétním žadatelem pro automatickou identifikaci.


4. Zasílejte žádosti pouze svou datovou schránkou, popř. datovou schránkou osoby, která je zmocněna k uzavření dohody s ÚP ČR.

Pokud jste zde udělali chybu a žádost jste poslali cizí datovou schránkou a tato osoba nebyla zplnomocněna, musíte doložit i zplnomocnění tohoto odesílatele k uzavření dohody s ÚP ČR (případně i k dalším úkonům, jako např. předložení vyúčtování). Jinak musíte žádost, dohodu i vyúčtování zaslat přímo Vaší datovou schránkou, protože Vy jste žadatelem o příspěvek na náhrady mezd Vašich zaměstnanců.


5. Zasílejte všechny dokumenty a doklady společně (žádost, dohodu, doklad o účtu, popř. plnou moc) Dokumenty spolu souvisejí a pokud některý z nich chybí, žádost nemůže být schválena. Kapacita prostředí datových schránek je nastavena tak, aby zvládla odeslat všechny soubory v rámci jedné datové zprávy.


6. Posílejte pouze finální verzi žádosti, a ne Vaši pracovní verzi (rozpracovanou žádost)

Finální verze žádosti je, oproti té pracovní verzi, opatřena identifikačními znaky a v případě opatření elektronický podpisem nebo zasláním prostřednictvím datové schránky je považována za originál.


7. Nezapomeňte na plnou moc, pokud zmocňujete jinou osobu k uzavření dohody a administraci, aby bylo jednoznačně prokazatelné, že osoba uvedená v kontaktech žadatele je oprávněna k úkonům spojeným s žádostí a ke komunikaci s ÚP ČR.


8. Pokud žádost zasíláte emailem, nezapomeňte na elektronický podpis! Jestliže jsou dokumenty, tj. žádost, dohoda, doklad o zřízení účtu a případně plná moc, na ÚP ČR zasílány emailem, musí být vždy žádost a dohoda opatřeny elektronickým podpisem! Popřípadě musí být elektronickým podpisem podepsána alespoň odeslaná zpráva.


O autorce:

Ing. Květa Tůmová

Vedoucí mzdového oddělení Connect Economic Group

Květa se svým týmem zpracovává mzdy pro tisícovky zaměstnanců. Dokáže podnikatelům poradit také v oblasti získání dotací na zaměstnance. V našem týmu je specialistkou na zpracování mezd pro osoby se zdravotním postižením. Přednáší a vede naše semináře a Kurzy mzdového účetnictví.


21. 04. 2020

Comments


bottom of page