top of page
  • Obrázek autoraJiřina Maxová

Program Antivirus bod C versus odložení platby odvodu sociálního pojištění

Aktualizováno: 31. 7. 2023


Dne 25.05.2020 Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo tiskovou zprávu k rozšíření programu Antivirus o bod C. Návrh zákona nyní projedná Sněmovna i Senát ve stavu legislativní nouze a po podpisu prezidenta republiky bude zákon účinný dnem jeho vyhlášení. Sledujte nás na fb, pokud by došlo ke změnám v režimu C, budeme článek aktualizovat.


Aktualizováno dne 1.6.2020: Prezident republiky schválil a podepsal tento zákon.

Režim C programu Antivirus je cílený pro firmy, které zaměstnávají max. 50 zaměstnanců. Program umožňuje firmám odpustit platbu sociálního pojištění za zaměstnavatele. Tj. 24,8 % z hrubé mzdy zaměstnance, a to za měsíce červen, červenec a srpen.


Firmy musí splnit pouze dvě podmínky:


První podmínkou je, že zaměstnávají nejvýše 50 zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění. Počet zaměstnanců se zjišťuje k poslednímu dni v měsíci březnu.


Druhou podmínkou je, že zaměstnavatel nepropustí více ne 10 % zaměstnanců oproti březnu 2020 a zároveň udrží 90 % objemu mezd jako v březnu 2020. Jinými slovy - součet vyměřovacích základů (objem mezd) pro odvod pojistného za konkrétní měsíc nesmí být nižší o více než 10 % v porovnání s březnem 2020.


Podmínky prominutí pojistného se budou posuzovat v každém měsíci zvlášť.


Zaměstnavatel také musí pro získání nároku na prominutí pojistného zaplatit včas pojistné za zaměstnance, tj. 6,5 % z hrubých mezd a nemůže čerpat v příslušném kalendářním měsíci prostředky z programu Antivirus v režimu B (pro překážky v práci na straně zaměstnavatele).


Administrativně bude proces velmi jednoduchý, firma pošle měsíční výkaz na OSSZ a v něm pouze oznámí snížení vyměřovacího základu a zaplatí pojistné.


Oproti režimu C programu Antivirus již bylo schváleno podepsáno prezidentem odložení plateb sociálního pojištění. To se bude týkat už květnových mezd a potrvá až do červencových mezd. Firmy budou mít možnost zaplatit odvod sociální pojištění za firmu, tedy 24,8% z hrubé mzdy až do 20. října. Penále bude sníženo na 0,01 procenta denně, tedy zhruba jedno procento za čtvrt roku. Pokud ale firma dlužné pojistné neuhradí do 20. října, bude jí pak vyměřeno běžné penále, které je 0,05 % z dlužné sumy za den. Možnost odložení plateb je bez podmínek a bez administrativy, pouze firma musí včas uhradit pojistné stržené ze mzdy zaměstnanců.


O autorce:

Bc. Jiřina Maxová

Mzdová specialistka Connect Economic Group

S celým týmem zpracovává mzdy pro více než tisícovky zaměstnanců. Dokáže rychle a odborně poradit v nejrůznějších oblastech zaměstnávání lidí, včetně personalistiky. V našem týmu je odbornicí na zpracování mezd pro cizince. Mzdové účetnictví pod jejíma rukama dostává řád a stabilitu.


29. 05. 2020

1 Comment


Mojmír Krug
Mojmír Krug
Apr 03, 2021

Jenže zaměstnanec za toto neodvedené pojištění zaplatil daň, to by mu měl FU vrátit,

jako já osobně s tím nic neudělám ale mohlo by to být zajímavé pro právníky. v roce 2014-5

důchodci neměli nárok na slevu a pak to stát vracel

Like
bottom of page