top of page
 • Obrázek autoraJiřina Maxová

Nárůst minimální mzdy od 1. ledna 2020

Aktualizováno: 31. 7. 2023Vláda s odbory našla shodu a od 1. ledna se minimální mzda zvýší na 14 600 Kč při 40hodinovém úvazku. V hodinové mzdě to pak bude 87,30 Kč. Hodinová minimální mzda se týká i zaměstnanců zaměstnaných na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Jedná se tedy o nárůst o 9,36 %. Nezvyšuje se ale jen minimální mzda, ale také zaručené minimální mzdy ve všech osmi skupinách. Zaručená minimální mzda se netýká pouze zaměstnanců, kteří mají podepsanou kolektivní smlouvu se svým zaměstnavatelem.


Skupina – 14600 Kč nebo 87,30 Kč/ hodina. Nárůst o 1250 Kč nebo o 7,5 Kč/ hodina

Skupina – 16100 Kč nebo 96,30 Kč/ hodina. Nárůst o 1360 Kč nebo o 8,20 Kč/ hodina

Skupina –17800 Kč nebo 106,40 Kč/ hodina. Nárůst o 1520 Kč nebo o 9,10 Kč/ hodina

Skupina – 19600 Kč nebo 117,40 Kč/ hodina. Nárůst o 1630 Kč nebo o 10 Kč/ hodina

Skupina - 21700 Kč nebo 129,70 Kč/ hodina. Nárůst o 1850 Kč nebo o 11,10 Kč/ hodina

Skupina – 24000 Kč nebo 143,20 Kč/ hodina. Nárůst o 2100 Kč nebo o 12,30 Kč/ hodina

Skupina – 26500 Kč nebo 158,10 Kč/ hodina. Nárůst o 2320 Kč nebo o 13,60 Kč/ hodina

Skupina – 29200 Kč nebo 174,60 Kč/ hodina. Nárůst o 2500 Kč nebo o 15 Kč/ hodina

Příklady prací ze skupiny prací najdete na konci článku.


Zvýšení minimální mzdy ovlivňuje ale mnoho dalšího. Z minimální mzdy se vypočítává výše zdravotního pojištění pro některé skupiny lidí – týká se to osob, které nemají zdanitelné příjmy a zároveň nespadají do kategorie státních pojištěnců. Například vysokoškoláci starší 26 let, osoby, které nejsou v evidenci úřadu práce nebo ženy v domácnosti, které nepečují o dítě.  Výpočet pro minimální platbu zdravotního pojištění se počítá z minimální mzdy, a to 13,5 % z 14.600 Kč. Minimální odvod zdravotního pojištění v roce 2020 tedy bude 1 971 Kč. Nyní, v roce 2019, činí minimální pojistné 1.803 Kč.


Pokud v roce 2020 bude chtít zaměstnanec uplatňovat daňový bonus na dítě měsíčně, jeho hrubá mzda musí činit minimálně 7.300 Kč za měsíc. Pokud tak učiní ročně, musí jeho hrubý příjem za rok 2020 překročit 87 600 Kč.


Pokud je osoba v evidenci úřadu práce a nečerpá příspěvek v nezaměstnanosti, bude si moci přivydělat na dohodu o pracovní činnosti, a to až polovinu hrubé minimální mzdy, tedy 7.300 Kč. Podmínkou je, že z této dohody o pracovní činnosti nesmí být odváděno zdravotní a sociální pojistné, což znamená, že si smí vydělat maximálně 2.999 Kč hrubého na jednu dohodu o pracovní činnosti. Výdělky z jednotlivých dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele se sčítají. Pokud by si osoba v evidenci úřadu práce chtěla vydělat maximum povolené částky musela by pracovat u třech zaměstnavatelů.


Zvýšení minimální mzdy se projeví i v daňovém přiznání. V roce 2020 si v daňovém přiznání mohou rodiče uplatnit školkovné až do výše 13 350 Kč, tzn. do výše minimální mzdy v roce 2019. V roce 2021 tak budou rodiče moci uplatnit výdaje za školkovné až do výše 14 600 Kč.


Dále se zvýšení minimální mzdy dotkne i penzistů. Pokud si penzista vydělá ročně méně než 36 násobek minimální mzdy, nemusí svoji penzi danit. V roce 2020 si tedy penzista bude moci vydělat až 525 600 Kč a nebude muset svou penzi danit.


Příklad práce z 1. skupiny prací:

 • pomocné práce při výrobě jídel (sběr, mytí nádobí)

 • ruční manipulace s předměty do 15 kg hmotnosti

 • jednoduché strojní šití, drobné šicí práce

 • přípravné a dílčí práce v obchodním provozu, výkup lahví

 • běžný úklid, vynášení odpadků, luxování

 • doručování různých druhů zásilek

 • základní služby hotelovým hostům včetně manipulace se zavazadly a vydávání klíčů od pokojů

 • kontrola příchodu a odchodu osob, příjezdů a odjezdů vozidel, výdej klíčů


Příklad práce ze 2. skupiny prací:

 • kopáčské práce

 • přidavačské práce, například příprava maltovin, přesun stavebních hmot, obsluha jednoduchých stavebních mechanismů, dopravních pásů, míchaček

 • opravy dlažeb chodníků a vozovek litým asfaltem

 • ruční manipulace s předměty o hmotnosti nad 15 kg

 • sanitář

 • třídění a jakostní kontrola zboží v balírnách, obsluha balicích automatů nebo linek

 • manipulace s nádobami při svozu tuhého komunálního odpadu

 • nabídka a prodej omezeného sortimentu nebo sortimentu s nižší náročností na jeho znalost, například tisku, cenin, tabákových výrobků, mražených výrobků, nápojů a suvenýrů ve stáncích i pochůzkovým prodejem

 • prodej u čerpacích stanic, inkaso tržeb v hotovosti nebo na úvěrové karty

 • domovnické a školnické práce včetně drobné údržby

 • ochrana objektů, sbírek a podobně

 • doprovod tuzemských i zahraničních zájezdových skupin s výkladem

 • řízení a běžná údržba akumulátorových vozíků s provozem mimo veřejné komunikace

 • řízení silničních motorových vozidel s celkovou hmotností do 3,5 tuny

 • výroba jednoduchých jídel z polotovarů, výroba polévek a příloh k hlavním jídlům

 • péče o svěřené pokoje v mezinárodních hotelech

 • zapisování, příjem, výdej a třídění omezeného počtu sourodých položek, vedení jednoduchých evidencí, výkazů a seznamů


Příklad práce ze 3. skupiny prací:

 • pokladní manipulace s peněžní hotovostí

 • obsluha zákazníků podle jejich objednávek v restauračních zařízeních nebo u baru včetně míchání nápojů, stolničení a inkasa tržeb

 • porážení skotu a jateční zpracování masa

 • jednodušší instalační a topenářské práce

 • odborné holičské a kadeřnické práce

 • vyzdívání příček ze všech druhů materiálů

 • složitější klempířské práce

 • opravy elektrických rotačních a tepelných spotřebičů

 • nabídka a samostatný prodej zboží, přejímka, uskladňování, vystavení a aranžování zboží v prodejně včetně inkasa

 • výroba a výdej běžných druhů teplých jídel

 • samostatné práce na počítačích v prostředí databázových systémů, tabulkových procesorů, textových editorů apod.

 • jednoduché práce s fakturami a účetními písemnostmi

 • střední a generální opravy automobilů

 • ošetřovatel, zubní instrumentář

 • zajišťování programů zájezdových skupin v tuzemsku i v zahraničí spojené s volbou tras a s odborným výkladem, materiální a finanční zajišťování akce

 • řízení a obsluha souprav vlaků metra při přepravě osob


Příklad práce ze 4. skupiny prací:

 • všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, pokud jsou tyto práce vykonávány pod odborným dohledem

 • složitější instalační a topenářské práce

 • organizační doprovod zájezdových skupin v tuzemsku i v zahraničí spojený s tlumočením při specializovaných nebo tematických zájezdech, materiální a finanční zajišťování celé akce, jednání se zahraničními partnery

 • výpočet a zajišťování výplaty, zúčtovávání mzdy a jejích náhrad, nemocenského a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, výpočet a provádění srážek ze mzdy, zajišťování agendy daně z příjmu zaměstnanců, pojistného na sociální a zdravotní pojištění

 • samostatné účtování pohledávek a závazků, sledování a evidování pohybu a stavu finančních prostředků na bankovních účtech, provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou, zajišťování inventarizace majetku a závazků

 • zajišťování provozuschopnosti a správy jednodušších technických a technologických zařízení a staveb

 • výroba náročných specialit české kuchyně i kuchyní cizích národů, výroba specialit studené kuchyně pro bankety a recepce včetně sestavování vlastních receptur

 • zhotovování obleků v modelové a zakázkové výrobě

 • diagnostika závad a elektrického či elektronického příslušenství vozidel včetně odstranění závad

 • strojvedoucí na vedlejších železničních tratích

 • lámání včetně korektur časopisů


Příklad práce z 5. skupiny prací:

 • řízení, údržba a opravy motorových vozidel, jejichž délka přesahuje osm metrů a která jsou určena pro přepravu více než 16 osob (autobusy)

 • všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, pokud nejsou tyto práce vykonávány pod odborným dohledem

 • zajišťování personální a mzdové agendy

 • vedení účetnictví účetní jednotky, sestavování rozpočtu, analýza pohledávek a závazků

 • samostatné zajišťování daňové agendy a jednání s finančním úřadem

 • řízení odborných prací na vymezeném výrobním nebo provozním úseku (mistr, dispečer)

 • zajišťování jednotlivých úseků obchodní činnosti, například průzkumu trhu, zásobování a odbytu, kalkulace

 • zajišťování správy rozsáhlého majetku

 • vytváření a testování aplikačního programového vybavení

 • běžný správce IT ve firmě, podpora pro zaměstnance

 • zpracování projektových podkladů jednodušších sestav a konstrukčních řešení jednoduchých výrobků

 • vzdělávání dětí předškolního věku

 • instruktor praktického výcviku v autoškole

 • samostatné zpracovávání nebo posuzování projektů staveb

 • organizační doprovod zájezdových skupin v zahraničí při trasách několika státy, jednání se zahraničními partnery, prodej a vyúčtovávání doplňkových služeb za valuty, kvalifikovaný výklad a tlumočení


Příklad práce z 6. skupiny prací:

 • zajišťování obchodní činnosti včetně zpracovávání programů a realizace mezinárodních obchodních vztahů, organizace prodeje, tvorba návrhů cen

 • koordinace vývoje aplikačního programového vybavení, návrh jeho systémových komponent

 • správa systému výpočetní techniky, metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení

 • výstavba, administrace a zajišťování provozu sítí LAN a vytváření uživatelských aplikací

 • tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů

 • samostatné vypracovávání a projednávání přípravných dokumentací a projektů rozsáhlých, významných a technicky náročných staveb


Příklad práce ze 7. skupiny prací:

 • stanovování finanční strategie organizace, provádění finančních operací na finančním a kapitálovém trhu, koordinace finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace

 • tvorba celkových marketingových strategií a prognóz

 • vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol

 • koncepce informačních a komunikačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy či s rozsáhlými databázemi

 • vývoj nového aplikačního programového vybavení a systémů výpočetní techniky

 • lékař, zubař, farmaceut


Příklad práce ze 8. skupiny prací:

 • stanovování podnikatelské, obchodní a finanční strategie organizace, koordinace finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace

 • finanční operace na finančním a kapitálovém trhu

 • obecně jde o „tvůrčí systémové práce, kdy předmětem je odvětví jako soubor vzájemně provázaných oborů nebo nejnáročnější obory zásadního významu (činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsobem řešení i výstupy s možnými vazbami na celé spektrum dalších činností, kde jsou předmětem jednotlivé vědní obory a disciplíny a jiné nejširší a nejnáročnější systémy)“

 • obecným znakem je „velmi vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení ve vysoce abstraktní rovině při značné variabilitě a kombinovatelnosti procesů a jevů a na schopnosti nekonvenčního systémového nazírání v nejširších souvislostech“


O autorce:

Bc. Jiřina Maxová

Mzdová specialistka Connect Economic Group

S celým týmem zpracovává mzdy pro více než tisícovky zaměstnanců. Dokáže rychle a odborně poradit v nejrůznějších oblastech zaměstnávání lidí, včetně personalistiky. V našem týmu je odbornicí na zpracování mezd pro cizince. Mzdové účetnictví pod jejíma rukama dostává řád a stabilitu.


11. 12. 2019

Comments


bottom of page