top of page
  • Obrázek autoraAnna Pelikánová

Mzdové účetnictví 2015 změny a novinky nejen pro mzdové účetní

Aktualizováno: 31. 7. 2023

Rok 2015 přináší veliké změny do problematiky mzdového účetnictví, které by jistě neměli opomenout nejen profesionálové z oboru, ale především samotní podnikatelé.


Minimální mzda se zvyšuje na 9200 Kč


Znamená to, že minimální hodinová mzda vzrostla z 50,60 Kč na hodinu na 55 Kč.


Existuje ale tzv. zaručená mzda, která stanovuje zaručené mzdy podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací. Je zde 8 skupin s tím, že samotná výše minimální mzdy se nachází v první skupině prací.


Pro letošní rok 2015 platí průměrná mzda ve výši 26 611 Kč.

Nová kombinace pravidel pro autorské honoráře


Pokud od 1. 1. 2015 váš autorský honorář nepřesáhne za kalendářní měsíc 10 000 Kč, pak se váš příjem zdaní 15% sazbou.

Zatímco však v roce 2014 bylo možné čerpat například za neperiodickou publikaci (v případě, že jste například napsali knihu), od roku 2015 je nutné tento příjem danit jako jiný příjem z podnikání a samostatné výdělečné činnosti.

Znamená to, že autorské honoráře budete moci uplatnit jen například u příjmů za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize.

Daňové zvýhodnění na druhé a každé další dítě vzroste. Zatímco za první dítě si budete moci z daní odečíst i nadále 1117 Kč měsíčně (13 404 Kč ročně), na druhé dítě už 1317 Kč měsíčně (15 804 Kč ročně) a na třetí a každé další dítě to bude 1417 Kč měsíčně (17 004 Kč ročně).

Pracující důchodci si mohou uplatnit jak slevu na poplatníka pro rok 2014 a 2015, ale i slevu za rok 2013, jak rozhodl Ústavní soud. A to žádosti u zaměstnavatele nebo podáním dodatečného daňového přiznání.

Novela zákona o daních z příjmu zavádí od ledna limit pro vlastní příjem ze zaměstnání, podnikání či pronájmu pro penzisty, kteří pobírají starobní důchod a zároveň si k němu ještě přivydělávají. Pokud překročí výší ročního příjmu hranici 840 000 Kč, dojde ke zdanění celého důchodu bez ohledu na to, v jaké měsíční výši je vyplácen. V roce 2015 je zavedena kategorie osob se zdravotním znevýhodněním. Zaměstnavatelé tak budou moci získat příspěvek na jejich zaměstnání nebo si tyto osoby započítat v rámci náhradního plnění.

Od letošního roku v souvislosti se solidární přirážkou odpadá povinnost podávat daňové přiznání, pokud se vám zvýší pouze záloha na daň z příjmů, ale nedojde zároveň k překročení maximálního vyměřovacího základu pro výpočet sociálního pojištění. Pokud jste tedy v zaměstnaneckém poměru a kvůli vyšším prémiím jste překročili v některých měsících limit pro solidární zvýšení daně u zálohy na daň z příjmů (ale za celý rok tak vysoký základ daně nebyl), nebudete muset podávat daňové přiznání.

Porodné i na druhé dítě


Zavedeno je nově porodné i na druhé dítě. Porodné na první dítě stále činí 13 000 Kč, při narození vícerčat pak 19 500 Kč.

Porodné na druhé dítě je zavedeno ve výši 10 000 Kč.

Nová daňová sleva na školku


Polepší si i rodiče, kteří umisťují své dítě do zařízení péče o děti předškolního věku. Jeden z rodičů si může uplatnit daňovou slevu, která se bude odvíjet od prokazatelně vynaložených výdajů za péči v předškolním zařízení.

Za rok 2015 je možné uplatnit slevu maximálně do výše 9200 Kč.O autorce:

Ing, Anna Pelikánová

Hlavní účetní Connect Economic Group s.r.o.

Anna je uznávanou odbornicí na mnohá témata vedení účetnictví v ČR. Je za ní více než 20letá praxe z finančního vedení nadnárodních korporací i výrobních firem. Jako autorka odborných publikací a lektorka seminářů na téma Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace vzdělává další profesionály v oblasti účetnictví a daní v rámci celé ČR. Zodpovídá za profesionální služby, které klientům poskytujeme, a odborně vzdělává celý tým.


02. 05. 2015

Comments


bottom of page