Zatímco v současnosti podnikatelé se zdanitelným příjmem nad 1 mil. Kč musí uplatňovat své výdaje dokládáním jejich skutečné výše, nově se limit pro možnost uplatnění paušálních výdajů zvýší na 2 mil. Kč. Velikost uplatnitelných paušálů v rozmezí 80% - 40% dle jednotlivých profesí by měla zůstat nezměněná, jejich maximální limity se s ohledem na zvýšení paušálů zdvojnásobí. Jejich výše bude tedy následující:

  1. 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; s limitem 1 600 000 Kč
  2. 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; s limitem 1 200 000 Kč
  3. 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; s limitem 600 000 Kč
  4. 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s limitem 800 000 Kč

Zvýšením limitů výdajových paušálů se částečně rozšíří skupina podnikatelů, která bude moci tento nástroj uplatnit. „Vzhledem k tomu, že při příjmu nad 1 mil. Kč se ve většině případů podnikatel automaticky stává plátcem DPH a musí vést přehled všech svých výdajů i tak, hlavním benefit opatření nespatřujeme v úbytku administrativy, ale ve snížení daňového zatížení malých podnikatelů“, vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová.

„Předpokládáme, že podnikatelům zůstane díky tomuto opatření v peněženkách o 1,5 mld. Kč ročně více. Výpadek bude plně kompenzován náběhem zbývající fáze elektronické evidence tržeb. Tato opatření spolu velmi úzce souvisí, protože nezbytným předpokladem pro snižování daňové zátěže je zajištění jejich spravedlivého a řádného výběru, což se nám úspěšně daří“, dodává ministryně financí.


Šárka Pelikánová

Autorka vybraných článků. Po vlastní zkušenosti z mezinárodní neziskové organizace, ve které působila při studiu na Vysoké škole ekonomické v Praze, se rozhodla pomáhat tomuto segmentu se profesionalizovat. Dnes vede společnost Connect Economic Group s.r.o., která zpracovává účetnictví a daně jak pro korporátní klienty, tak i pro neziskové organizace.

Máte podobný dotaz?
Neváhejte mi napsat, ráda Vám obratem poradím.