Tato pravidla musí tedy znát nejen účetní, ale zejména obchodník, či dokonce manažer. Víme, že určitě znáte pojem „reverse chargé“, že si říkáte, že tam není žádné DPH  a tak dospějete k názoru, že nic víc nepotřebujete znát, že od toho máte účetní. ALE, POZOR,  

Vaše účetní potřebuje znát tyto základní informace:

  • dodavatel,
  • odběratel a jejich DIČ pro EU obchody,
  • kdo zabezpečoval přepravu zboží, odkud kam zboží bylo přemístěno, kde bylo zboží procleno, jestli bylo převedeno ekonomické vlastnictví ke zboží. Musíme posoudit vše, abychom mohli s čistým svědomím splnit  podmínky pro uplatnění osvobození. Možná níže uvedený příklad bude dostatečně vysvětlující:

 

Přiklad: Tuzemský plátce DPH nakoupil zboží od osoby registrované k dani v Polsku. Na faktuře je uvedeno české DIČ kupujícího a polské DIČ prodávajícího. Zboží bylo přepraveno z Polska na Slovensko. Následně tuzemský plátce dodá zboží německé osobě registrované k dani. Zboží je přepraveno ze Slovenska do DE (nejedná se o třístranný obchod).

Tuto obchodní transakci je třeba posoudit ve dvou krocích. Nejprve jako pořízení zboží JČS a poté jako dodání zboží do JČS.

Pokud CZ plátce neprokáže, že tato transakce byla předmětem DPH na Slovensku – v místě ukončení přepravy zboží, je povinen tuto transakci zdanit i v CZ. Plnění tuzemský plátce vykáže na ř. 3/4 DAP. Přiznání DPH v CZ tuzemského plátce nezbavuje povinnosti přiznat daň také na Slovensku. V případě, že CZ plátce následně uhradí daňovou povinnost související s touto transakcí na Slovensku, je oprávněn si snížit základ daně v CZ o základ daně, z kterého byla odvedena daň na Slovensku. Český plátce nemá nárok na odpočet daně v České republice.

Při dodání zboží ze Slovenska do DE, které zajišťuje tuzemský plátce, se místo plnění nachází na Slovensku. Při uplatnění daně je třeba vycházet z právních předpisů platných na Slovensku.


Anna Pelikánová

Lektorka kurzů zaměřené převážně na daně a účetnictví v neziskových organizacích. Za sebou má více než 20 let zkušeností z vedení účetních oddělení v nadnárodních společnostech. Problematikou neziskových organizací se zabývá již několik let a některým neziskovkám pomáhá s jejich problémy.

Máte podobný dotaz?
Neváhejte mi napsat, ráda Vám obratem poradím.