Dotaz:

Jsme spolek a jsme plátci DPH.  Rozhodli jsme se účetnictví spolku nechat prověřit auditem. Dle auditora máme pronájem našich prostor fyzické osobě-neplátci fakturovat bez DPH.

Popis situace:

Spolek uskutečňuje tzv. osvobozené plnění bez nároku na odpočet dle § 56 ZDPH - Převod a nájem pozemků a staveb, bytů a nebytových prostor.

Doporučení:

Mohlo by se zdát, že osvobozená plnění bez nároku na odpočet jsou bezproblémová a není třeba si jich všímat. Není tomu tak. Daň se z nich sice neodvádí, nicméně se vykazují v daňovém přiznání a jejich výše se používá pro řadu různých výpočtů souvisejících především s daní na vstupu (zálohový a vypořádací koeficient, úprava odpočtu apod.). Jak z názvu vyplývá, při realizaci těchto plnění nemá plátce nárok na odpočet daně na vstupu. Mezi tato plnění řadíme kromě jiného taky převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení (§ 56 ZDPH).
V žádném případě není možné uplatnit teorii, že v případě nejistoty službu raději zdaním. Kromě toho, že odvedu daň zbytečně, nezměním ani svoji (ne)možnost uplatnění nároku na odpočet a kromě toho uvedu v omyl svého odběratele, který nemůže uplatnit nárok na odpočet.

Vztah nájmu pozemků a staveb k DPH se liší podle osoby nájemce. Pokud je nájemcem neplátce, nájem je vždy osvobozený, pokud je nájemcem plátce, je možné volit mezi osvobozením a zdaněním.

Je důležité říci, že i ten, kdo služby přímo neposkytuje, ale pouze fakturuje dál („přefakturovává“), je zákonem považován za poskytovatele a platí na něj stejná pravidla jako na původního poskytovatele. Tím ovšem není možné říci, že toto bude probíhat ve stejném režimu osvobození jako původní poskytnuté plnění. Vždy záleží na splnění podmínek zákona u každého konkrétního plnění mezi dvěma konkrétními stranami.

Náš tip:

Doporučujeme navštívit některou z našich odborných konzultací či odběr našeho NEWSLETTERu.


Anna Pelikánová

Lektorka kurzů zaměřené převážně na daně a účetnictví v neziskových organizacích. Za sebou má více než 20 let zkušeností z vedení účetních oddělení v nadnárodních společnostech. Problematikou neziskových organizací se zabývá již několik let a některým neziskovkám pomáhá s jejich problémy.

Máte podobný dotaz?
Neváhejte mi napsat, ráda Vám obratem poradím.