Přechodné ubytování zaměstnance do zákonného limitu 3.500 Kč není jeho zdanitelný příjem, daňová účinnost u zaměstnavatele je bez zákonného limitu. Tyto výdaje spojené s přechodným ubytováním zaměstnance nelze zaměňovat s výdaji za ubytování zaměstnance při pracovní cestě.

Daňové řešení přechodného ubytování u zaměstnance

Podle § 6 odst. 9 písm. i) zákona o daních z příjmů (ZDP) hodnota přechodného ubytování poskytnutého zaměstnavatelem u zaměstnance osvobozena od daně z příjmů ze závislé činnosti tehdy, pokud:

  • jde o nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce,
  • nejde o ubytování při pracovní cestě,
  • obec přechodného ubytování zaměstnance není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště,
  • a to maximálně do výše 3 500 Kč měsíčně.

Limit pro daňové osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti ve výši 3 500 Kč měsíčně je zaveden bez ohledu na skutečnost, zda je zaměstnanec přechodně ubytován v ubytovně, hotelu či rodinném domku. Hodnota poskytnutého přechodného ubytování nad tento limit bude zahrnuta do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění a bude podléhat zdanění daní z příjmů ze závislé činnosti z tzv. superhrubé mzdy.

V případě poskytnutí peněžního příspěvku na přechodné ubytování zaměstnance bude plná výše příspěvku podléhat u zaměstnance zdanění daní z příjmů a rovněž bude součástí vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

Daňové řešení přechodného ubytování u zaměstnavatele

Zaměstnavatel může plně využít znění § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP a veškeré výdaje spojené s přechodným ubytováním zaměstnanců mohou být na straně zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem (nákladem). Podmínkou však je, že toto plnění zaměstnavatele je dohodnuto v kolektivní smlouvě, nebo stanoveno ve vnitřním předpisu, popř. přímo v pracovní nebo jiné smlouvě uzavřené se zaměstnancem.


Anna Pelikánová

Lektorka kurzů zaměřené převážně na daně a účetnictví v neziskových organizacích. Za sebou má více než 20 let zkušeností z vedení účetních oddělení v nadnárodních společnostech. Problematikou neziskových organizací se zabývá již několik let a některým neziskovkám pomáhá s jejich problémy.

Máte podobný dotaz?
Neváhejte mi napsat, ráda Vám obratem poradím.