Věcně jde o osobu povinnou k dani, která nemá povinnost se registrovat jako plátce DPH ani se dobrovolně neregistrovala, a která pořizuje zboží z jiného státu EU v objemu přesahujícím 326.000 Kč (nebo pořizuje zboží, které je předmětem spotřební daně, nebo nový dopravní prostředek), případně přijímá služby od osob povinných k dani neusazených v tuzemsku (nebo dodání zboží s instalací nebo montáží, dodání zboží soustavami nebo sítěmi) nebo poskytuje služby s místem plnění v jiném členském státě určeným podle § 9 odst. 1 (na rozdíl od přeshraničních dodávek zboží neplatí pro přeshraniční poskytování služeb žádné limity, které by umožňovaly dodávky nepodléhající režimu DPH). Výjimku tvoří případy, kdy je služba v jiném členském státě osvobozena.

Jako plátce DPH se identifikovaná osoba chová pouze ve vztahu k přeshraničním kontraktům, nikoli ve vztahu k tuzemským plněním. Z tuzemských plnění nemusí odvádět DPH. Samozřejmě pak nemá nárok na odpočet daně.

Identifikovaná osoba je registrována u příslušného finančního úřadu a zveřejněna v celostátním registru plátců DPH v České republice. Absence určité osoby v registru plátců DPH neznamená, že jde o osobu nepovinnou k dani anebo o osobu, která je neplátce DPH. Může rovněž jít o plátce, který jen nesplnil svou registrační povinnost.

Příklad 1: Pokud máme příjem z reklamního systému Google AdSense a nejsme plátci DPH, stává se z nás identifikovaná osoba, a to ode dne poskytnutí služby - tedy umístění reklamy z Google Adsense na svém webu. Umístěním této reklamy jsme totiž poskytli službu do jiného státu EU. Smluvní vztah přitom máme s irskou pobočkou amerického Googlu. Přihlášku k registraci identifikované osoby musíme podat do 15 dnů od umístění reklamy na webu.

Příklad 2: Pokud jedeme na služební cestu do DE, a např. při poruše auta musíme využít služeb opravny německého plátce, ode dne přijetí služby se stáváme identifikovanou osobou a máme povinnost odvést DPH v tuzemsku.

Pokud nám vznikne daňová povinnost, tak do 25. dne následujícího měsíce podáme přiznání k DPH, do kterého ale zapíšeme jen přeshraniční plnění. U tuzemských plnění totiž zůstáváme neplátcem DPH. Jestliže nám nevznikla daňová povinnost, tak přiznání nepodáváme (například když máme jen příjmy z Google AdSense, tak DPH odvede irská pobočka Googlu). Ale, protože jsme poskytli službu do EU podáme měsíční souhrnné hlášení pro EU.

Registrace identifikované osoby může být i dobrovolná.

Nově zavedený pojem „identifikovaná osoba“ však nenahrazuje pojem „osoba identifikovaná k dani“, neboť ta byla zákonem o DPH jako pojem zrušena a jedná se jen o jakousi podmnožinu identifikovaných osob.


Anna Pelikánová

Lektorka kurzů zaměřené převážně na daně a účetnictví v neziskových organizacích. Za sebou má více než 20 let zkušeností z vedení účetních oddělení v nadnárodních společnostech. Problematikou neziskových organizací se zabývá již několik let a některým neziskovkám pomáhá s jejich problémy.

Máte podobný dotaz?
Neváhejte mi napsat, ráda Vám obratem poradím.